Samarbejde

Samarbejde

Videnudveksling

Formidling

Arts udveksler viden med samfundet i form af
samarbejde med myndigheder og private og offentlige
organisationer og gennem formidling af viden og forskning.

Erhvervssamarbejde

Forskning og uddannelse på Arts kan bidrage til skabe nye og innovative løsninger inden for en række sektorer og erhverv.

Myndighedsbetjening

Arts leverer forskningsbaseret rådgivning og videnudveksling til nationale og internationale myndigheder, institutioner og virksomheder.

Samarbejde med gymnasier

Arts udbyder efter- og videreuddannelse rettet mod lærere på de gymnasiale uddannelser, og forskere og studerende tilbyder at komme ud og undervise på gymnasier.