Aarhus Universitets segl

Specialesamarbejde

Et specialesamarbejde hedder på Arts erhvervsspeciale og er et samarbejde mellem en studerende og din virksomhed eller organisation. Sammen finder I en udfordring, som jeres virksomhed eller organisation ønsker belyst, hvor den studerende kan bidrage med viden og værktøjer.

Der er altså tale om brugbar viden – direkte til din virksomhed.

Spørgsmål, rådgivning og mere info

Har du brug for rådgivning i forhold til et specialesamarbejde med en studerende, så kontakt Arts Karriere. Vi vil altid gerne tale med dig om dine behov.

Læs mere om, hvordan vi rådgiver de studerende omkring samarbejdet her.

Hvad er et erhvervsspeciale?

Definition fra Aarhus Universitet

Et speciale skrevet i samarbejde med en virksomhed eller en organisation skrives på nøjagtig samme vilkår som andre specialer på Arts. Det betyder, at den studerende skal følge studieordningen og de specialeregler, der gælder på det institut, hvor vedkommende er indskrevet. Et erhvervsspeciale er ikke en specialetype i sig selv, men skal udformes som en af de specialetyper, der er beskrevet i studieordningen. Eksempelvis kan det udarbejdes som et monografispeciale eller et produktspeciale.

Hvilke typer virksomheder kan indgå samarbejde om speciale?

Et erhvervsspeciale kan skrives med både private virksomheder, offentlige institutioner og NGO'er. Og man kan skrive erhvervsspeciale inden for alle typer erhverv.

Samarbejdsaftale

Vi opfordrer den studerende til at lave en samarbejdsaftale med den virksomhed eller organisation, de skal skrive speciale med. Aftalen er med til at sikre, at I sammen får lavet en god forventningsafstemning, og at I begge kan bryde samarbejdet, hvis dette ikke fungerer.

Det er samtidig også med til at sikre, at du som virksomhed kan være med til at sætte en ramme, som den studerende kan udfylde.

Aflevering af specialet og evt. produkt

Selve afleveringen af et erhvervsspeciale til Aarhus Universitet foregår på præcis samme måde som et hvilket som helst andet speciale, og der er ingen særlige krav til et erhvervsspeciale.

Udover selve det akademiske speciale, kan den studerende også aflevere et produkt til dig som arbejdsgiver. Det kan f.eks. være:

 • Præsentation af resultater
 • Forslag til konkrete løsninger
 • Rapport eller sammenfatning af konklusion
 • En workshop for medarbejdere eller ledelse

Vær opmærksom på at du i samarbejde med den studerende definerer, hvad den studerende leverer, og at det ikke er et krav for den studerende at aflevere et produkt til virksomheden i forhold til uddannelsen.

Værd at vide

 • Specialet skal godkendes af en faglig vejleder, og der kan evt. udarbejdes en samarbejdsaftale og en fortrolighedserklæring
 • Specialet kan være om mange typer af faglige problemstillinger
 • Du kan som arbejdsgiver lægge et projektforslag op i AU Job- og Projektbank
 • Den studerende kan henvende sig til virksomheden med en problemstilling
 • Samarbejde kan være en god måde at rekruttere studerende til enten studiejob, praktik eller fastansættelse
 • Den studerende skal opfylde en række faglige krav i forhold til universitet, når de skriver specialer. Fx kan det være et krav, at der inddrages teori og metodiske afsnit i det færdige speciale. Derfor har ikke alt indhold i det færdige slutprodukt lige stor og direkte relevans for virksomheden
 • Den studerende er ikke nødvendigvis vant til at være en del af en virksomhed eller organisation, og det er derfor en god ide, at have en fast medarbejder og kontaktperson, som kan hjælpe den studerende undervejs