Aarhus Universitets segl

Specialesamarbejde

Et specialesamarbejde hedder på Arts erhvervsspeciale og er et samarbejde mellem en studerende og din virksomhed eller organisation. Sammen finder I en udfordring, som jeres virksomhed eller organisation ønsker belyst, hvor den studerende kan bidrage med viden og værktøjer.

Der er altså tale om brugbar viden – direkte til din virksomhed.

Spørgsmål, rådgivning og mere info

Har du brug for rådgivning i forhold til et specialesamarbejde med en studerende, så kontakt Arts Karriere. Vi vil altid gerne tale med dig om dine behov.

Læs mere om, hvordan vi rådgiver de studerende omkring samarbejdet her.

Hvad er et erhvervsspeciale?

Definition fra Aarhus Universitet

Et speciale skrevet i samarbejde med en virksomhed eller en organisation skrives på nøjagtig samme vilkår som andre specialer på Arts. Det betyder, at den studerende skal følge studieordningen og de specialeregler, der gælder på det institut, hvor vedkommende er indskrevet. Et erhvervsspeciale er ikke en specialetype i sig selv, men skal udformes som en af de specialetyper, der er beskrevet i studieordningen. Eksempelvis kan det udarbejdes som et monografispeciale eller et produktspeciale.

Hvilke typer virksomheder kan indgå samarbejde om speciale?

Et erhvervsspeciale kan skrives med både private virksomheder, offentlige institutioner og NGO'er. Og man kan skrive erhvervsspeciale inden for alle typer erhverv.

Samarbejdsaftale

Vi opfordrer den studerende til at lave en samarbejdsaftale med den virksomhed eller organisation, de skal skrive speciale med. Aftalen er med til at sikre, at I sammen får lavet en god forventningsafstemning, og at I begge kan bryde samarbejdet, hvis dette ikke fungerer.

Det er samtidig også med til at sikre, at du som virksomhed kan være med til at sætte en ramme, som den studerende kan udfylde.

Aflevering af specialet og evt. produkt

Selve afleveringen af et erhvervsspeciale til Aarhus Universitet foregår på præcis samme måde som et hvilket som helst andet speciale, og der er ingen særlige krav til et erhvervsspeciale.

Udover selve det akademiske speciale, kan den studerende også aflevere et produkt til dig som arbejdsgiver. Det kan f.eks. være:

 • Præsentation af resultater
 • Forslag til konkrete løsninger
 • Rapport eller sammenfatning af konklusion
 • En workshop for medarbejdere eller ledelse

Vær opmærksom på at du i samarbejde med den studerende definerer, hvad den studerende leverer, og at det ikke er et krav for den studerende at aflevere et produkt til virksomheden i forhold til uddannelsen.

Værd at vide

 • Specialet skal godkendes af en faglig vejleder, og der kan evt. udarbejdes en samarbejdsaftale og en fortrolighedserklæring
 • Specialet kan være om mange typer af faglige problemstillinger
 • Du kan som arbejdsgiver lægge et projektforslag op i AU Job- og Projektbank
 • Den studerende kan henvende sig til virksomheden med en problemstilling
 • Samarbejde kan være en god måde at rekruttere studerende til enten studiejob, praktik eller fastansættelse
 • Den studerende skal opfylde en række faglige krav i forhold til universitet, når de skriver specialer. Fx kan det være et krav, at der inddrages teori og metodiske afsnit i det færdige speciale. Derfor har ikke alt indhold i det færdige slutprodukt lige stor og direkte relevans for virksomheden
 • Den studerende er ikke nødvendigvis vant til at være en del af en virksomhed eller organisation, og det er derfor en god ide, at have en fast medarbejder og kontaktperson, som kan hjælpe den studerende undervejs

Eksempler på uddannelsesretninger og organisation

Erhvervsspeciale eksempler

Erhvervsspeciale eksempler

Eksempler på uddannelser samt virksomheder og organisationer, hvor studerende har skrevet erhvervsspeciale.

VIRKSOMHED KANDIDATUDDANNELSE
Aarhus Events Æstetik og kultur
AATE VR Digital Design
ACO Funki Globale områdestudier
Belgrade Center for Security Policy (BCSP) Human Security
Børne- og Ungdomspsykiatrien, AUH, Skejby  Pædagogisk sociologi
Børns Vilkår Pædagogisk sociologi
Cand Erhvervssprog og international erhvervskommunikation (engelsk)
Center for digital pædagogik  It-didaktisk design
Craft Nation Uddannelsesvidenskab
Danish Crown Erhvervssprog og international erhvervskommunikation (engelsk)
Danish Crown Pædagogisk antropologi
Danish Institute Against Torture Human Security
Doodle GmbH Erhvervssprog og international erhvervskommunikation (engelsk)
DSB Uddannelsesvidenskab
Envidan Retorik
Esvagt Pædagogisk sociologi
Fleggaard Leasing A/S Digital Design
Folkeuniversitetet i Aarhus, Emdrup og Herning Æstetik og kultur
Foreningen Samværd Musikvidenskab
Headspace Filosofi
Headspace København Pædagogisk psykologi
Holdsport     Informationsvidenskab
Human Rights Center Fray Matías de Córdova, Tapachula, Mexico Human Security
IMPACT A/S Informationsvidenskab
Job Squad Pædagogisk psykologi
Jyske Bank Informationsvidenskab
Jyske Bank  Erhvervssprog og international erhvervskommunikation (engelsk)
Mellemfolkeligt Samvirke Anthropology of Education and Globalisation
NTU International A/S Human Security
Orpheus Instituut, BE Sustainable Heritage Management
Ørsted Interkulturelle studier (almen/engelsk)
Oxfam Danmark Human Security
Pravda Journalistik
Pravda A/S Journalistik
Rådgivnings- og Støttecentret Aarhus Universitet Pædagogisk psykologi
Rådgivnings- og Støttecentret, Aarhus Universitet  Uddannelsesvidenskab
Ramboll Sustainable Heritage Management
RaskRask Erhvervssprog og international erhvervskommunikation (fransk)
Red Barnet Human Security
Region Hovedstaden Pædagogisk psykologi
Region Midtjylland Æstetik og kultur
Søstrene Grene Medievidenskab
SSP/Basen Hillerød Kommune Pædagogisk psykologi
storyapp.tech Informationsvidenskab
Systematic Kognitionsvidenskab
Teknik og Miljø, Aarhus Kommune Europastudier
The Link Informationsvidenskab
The Maa Trust  Human Security
Tønder bibliotek Didaktik (dansk)
TOT Architects Sustainable Heritage Management
Ungdomsbureauet Pædagogisk psykologi
Vertica Nordisk sprog og litteratur
VIA University College Generel pædagogik
Weekendavisen Journalistik
Whiteaway Group Informationsvidenskab