Aarhus Universitets segl

Projektsamarbejde

Projektsamarbejde er et samarbejde mellem en eller en gruppe af studerende og din virksomhed. Sammen finder I en udfordring, som jeres virksomhed eller organisation ønsker belyst, hvor den studerende kan bidrage med viden og værktøjer. Det er altså tale om brugbar viden – direkte til din virksomhed.

Samarbejdet består typisk af indsamling af informationer, hvor de studerende f.eks. foretager interviews eller gennemgår dokumenter og anden information fra din virksomhed. Efterfølgende bearbejdes dette og bruges i forhold til problemformuleringen.

Et samarbejde kan også være et tættere samspil med virksomheden, hvor de studerende indgår i aktiviteter sammen med medarbejdere i virksomheden.

Samarbejdets omfang kan variere, alt efter samarbejdets omfang og formål, fra enkelte interviews til forskellige former for fællesaktiviteter og afrapporteringsformer.

Har du brug for rådgivning i forhold til samarbejdet med studerende, så kontakt Arts Karriere. Vi vil altid gerne tale med dig om dine behov.

Værd at vide

  • Samarbejdet kan være med én eller flere studerende
  • Projektet skal godkendes af en faglig vejleder, og der kan evt. udarbejdes en samarbejdsaftale og en fortrolighedserklæring
  • Samarbejdet kan være om mange typer af faglige problemstillinger
  • Virksomheden kan komme med et udspil og fx lægge projektet op i AU Job- og Projektbank
  • Den studerende kan henvende sig til virksomheden med en problemstilling
  • Samarbejde kan være en god måde at rekruttere studerende til enten studiejob, praktik eller fastansættelse
  • Den/de studerende skal opfylde en række faglige krav i forhold til universitet, når de skriver projektopgaver. Fx kan det være et krav, at der inddrages teori og metodiske afsnit i den færdige opgave. Derfor har ikke alt indhold i det færdige slutprodukt lige stor og direkte relevans for virksomheden