Aarhus Universitets segl

Mød de studerende

Faculty of Arts på Aarhus Universitet er et af Nordeuropas største forsknings- og uddannelsesmiljøer og vi uddanner hvert år bachelor- og kandidatstuderende med højt fagligt niveau. De kan bidrage til at udvikle både private virksomheder og offentlige institutioner og ikke mindst være med til at løse de komplekse problemstillinger, samfundet står over for både nu og i fremtiden.  

Faglighederne på Arts spænder bredt og dækker over en bred palet af generelle akademiske og specialiserede kompetencer, som kan anvendes i mange funktioner og brancher. Nedenfor har vi grupperet kompetencerne for at give dig et overblik. Vær opmærksom på, at vores studerende vil have kompetencer inden for flere af kategorierne og at det ikke er en udtømmende liste. 

Har du uddybende spørgsmål omkring de specifikke uddannelser og de studerendes kompetencer - eller er du nysgerrig på om en Arts kandidat kan være det rette match for dig, er du meget velkommen til at kontakte Arts Karriere

Generelle humanistiske kompetencer

Fælles for alle Arts-studerende er, at de er dygtige til bl.a. kommunikation, analyse, formidling, undervisning samt kultur- og målgruppeforståelse. Fællesnævneren for Arts uddannelserne er blikket for mennesket i relation til noget andet. Det kan være sprog, it, relationer, adfærd, grøn omstilling og andre aktuelle tematikker, som gør sig gældende i samfundet, på arbejdspladser og dermed i rigtige mange arbejdsopgaver. 

Arts-studerende er trænede i at tilegne sig ny viden og du vil som arbejdsgiver opleve, at deres generalistkompetencer kan bruges til at løse mange forskelligartede opgaver - også inden for komplekse felter som ikke umiddelbart ligger i direkte forlængelse af deres uddannelsestitel.  

Arts kandidater vil derfor kunne varetage stillinger og løse opgaver i generaliststillinger som fx projektleder, kommunikationsmedarbejder, konsulent, koordinator, AC-fuldmægtig m.fl.

Arts studerendes kompetencer

Står I med et vækst- eller udviklingspotentiale, der måske ikke er tid eller kompetencer til at indfri? 
Find inspiration i opgavehjulet til hvilke arbejdsområder en Arts studerende eller nyuddannet bl.a. kan bidrage til hos jer.

IT og digitalisering

Studerende med kompetencer inden for IT og digitalisering kan med deres indsigt i samspillet mellem mennesker og IT bidrage til bl.a. UX design, udvikling af digitale og teknologiske løsninger, strategisk formidling, markedsføring og implementering af systemer inden for større og mindre organisationer samt konsulenthuse i den private og offentlige sektor.

Kommunikation og formidling

Alle studerende på Arts opnår gode formidlingskompetencer, mens nogle af dem specialiserer sig særligt i kommunikation. De har bl.a. kompetencer inden for produktion af medieindhold, strategisk kommunikation, markedsføring og erhvervssprog, og kan bl.a. varetage stillinger som kommunikationsmedarbejder, redaktør, konsulent, journalist m.fl. inden for forskellige typer brancher i både privat og offentligt regi.

Kunst, kultur og oplevelser

Mange Arts kandidater uddanner sig inden for kunst- og kulturområdet og vil bl.a. kunne bidrage til konceptudvikling, koordinering og planlægning, formidling, storytelling og at skabe indsigt i målgrupper. Kompetencerne kan bl.a. bruges inden for kunst- og kulturbranchen, herunder på museer og teatre, i oplevelsesøkonomiske virksomheder og turisme.

Mennesker og adfærd

De, der studerer forskellige aspekter af mennesker, kultur og samfund opnår en bred forståelse for kultur og adfærd, som bl.a. kan bruges i arbejde med kvalitativ og kvantitativ dataindsamling, service- og produktudvikling, markedsudvidelser, UX research og design, undervisning, formidling og projektledelse i virksomheder med behov for indgående målgruppekendskab samt kommunale enheder, integrationsområdet, gymnasieskolen, museer m.fl.

Læring, HR og uddannelse

En stor gruppe Arts kandidater er specialiserede inden for disse felter og deres kompetencer kan bringes i spil i både større og mindre private virksomheder samt offentlige institutioner. De vil kunne arbejde inden for det pædagogiske felt og med udvikling, planlægning og evaluering af uddannelse. Derudover vil de kunne varetage forskellige funktioner inden for HR og kompetenceudvikling, administration, undervisning og vejledning i både større og mindre organisationer samt konsulenthuse.

Sprog- og kulturforståelse

De studerende, der uddanner sig inden for sprog- og områdestudier, kan begå sig på højt niveau inden for deres valgte sprogområde og har indgående kendskab til kultur og samfund i det pågældende område. 

Deres kompetencer kan bl.a. bruges til kommunikation, oversættelse, markedsføring, marketing, salg, tolkearbejde, undervisning, eksport og internationale projekter i både større og mindre organisationer i den private og offentlige sektor.


Visninger
Antropologen Louise stiller skarpe spørgsmål Hør Louise fortælle hvordan hun bl.a. har brugt sit analytiske blik for brugeren til at hjælpe virksomheden med at blive mere brugervenlig.
Visninger
Via kommunikation forstår Kim virksomhedens behov Hør Kim fortælle hvordan han bruger sine kommunikative evner og blik for samspillet mellem IT og mennesker i sit job.
Visninger
Gennem research og analyse opdager Maria nye muligheder Hør Maria fortælle hvordan hun hendes evne til hurtigt at sætte sig ind i nye områder har hjulpet hendes virksomhed til at nå et spadestik dybere i deres viden om bæredygtighed end de ellers havde gjort.