Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Mød de studerende

De studerende på Arts var i 2016 fordelt på 86 uddannelser med hhv. 4.992 bachelorstuderende og 5.627 kandidatstuderende. Uddannelserne fordeler sig på fakultetets tre institutter: Institut for Kommunikation og Kultur, Institut for Kultur og Samfund og Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse

Faglighederne på Arts spænder bredt. Nedenfor har vi grupperet uddannelserne og beskrevet både de generelle og de specialiserede kompetencer i punktform.

Har du uddybende spørgsmål omkring de specifikke uddannelser eller de studerendes kompetencer, er du meget velkommen til at kontakte Arts Karriere

Generelle humanistiske kompetencer

Fælles for alle Arts-studerende er, at de er kompetente indenfor: kommunikation, analyse, formidling, undervisning, kultur- og målgruppeforståelse.

Kunst, musik og design

Disse kandidater er særligt dygtige til at udvikle koncepter, forskellige former for formidling, samt løse problemstillinger indenfor det kulturelle, musiske, æstetiske og kunstneriske felt. De er kompetente i forståelse af forskellige målgrupper og til at tilpasse formidlingen til disse. I 2016 var der 357 kandidatstuderende.

Medier, kommunikation og IT

Disse kandidater er særligt dygtige til at forstå, arbejde med og udvikle samspillet mellem medier, IT, mennesker og organisationer. De kan bringe deres kompetencer i spil i en bred vifte af strategiske og indholdsproducerende kommunikationsopgaver som fx medie- og kampagneplanlægning, konceptudvikling, usability, interaktionsdesign og udvikling af digitale designløsninger. I 2016 var der 990 kandidatstuderende.

Sprog, kultur og historie

Disse kandidater er særligt kompetente i forståelsen og analysen af kulturer, samfund og sprog. De er specialister i deres valgte sprogområde og kan begå sig fejlfrit i dette. De kan bl.a. bruge deres kompetencer indenfor interkulturel kommunikation, marketing, salg, tolkearbejde og eksport samt internationalt arbejde. I 2016 var der 675 kandidatstuderende.

Pædagogiske uddannelser

Disse kandidater er særligt specialiserede indenfor uddannelses- og læringsområdet. Med deres kompetencer kan de bl.a. arbejde med planlægnings-, udviklings-, og evalueringsaktiviteter inden for det pædagogiske felt og uddannelse bredt set, HR og kompetenceudvikling, integration og konsulentvirksomhed. I 2016 var der 2.488 kandidatstuderende.

Områdestudier

Disse kandidater har en omfattende viden om samt evne til at analysere forskellige kulturelle og samfundsmæssige forhold. De kan navigere naturligt indenfor deres valgte område, både sprogligt og kulturelt, i forhold til opgaver bl.a. inden for sprog, tværkulturelt samarbejde og forretning samt kulturforståelse. I 2016 var der 230 kandidatstuderende.

Kultur og samfund

Denne gruppe favner en bred vifte af studieretninger, som har særligt specialiserede kompetencer inden for det teologiske, filosofiske, historiske, antropologiske og arkæologiske område. Disse kandidater har en omfattende viden om samt evne til at analysere og udvikle projekter inden for deres fagfelt. I 2016 var der 904 kandidatstuderende.


Om Arts

Hovedområdet  Arts blev oprettet i 2011, da det tidligere Humanistiske Fakultet, Teologiske Fakultet og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole fusionerede. Arts er dermed blevet et af Nordeuropas største forsknings- og uddannelsesmiljøer, der beskæftiger sig med menneskets kulturelle og sociale udtryks- og praksisformer.

Hovedområdet Arts har ca. 11.500 studerende samt ca. 300 indskrevne ph.d.-studerende.

Arts dækker over følgende institutter og centre