Aarhus Universitets segl

Praktik og projektorienteret forløb

Styrk relationen til fremtidens talenter – allerede inden de er færdige med studiet

­

Praktik hedder på Aarhus Universitet "projektorienteret forløb". Et praktikforløb er en oplagt mulighed for jer som virksomhed eller organisation, hvis I ønsker at opbygge stærke relationer til de studerende på Arts. I giver jeres virksomhed eller organisation en plads i de studerendes bevidsthed og får samtidig friske øjne på jeres udfordringer.

Værd at vide

 • Praktik på Arts ligger som udgangspunkt i efteråret
 • Omfang: 3-5 dage om ugen, I aftaler det præcise omfang individuelt.
 • Periode: 2-6 måneder, primært i efterårssemestret. I aftaler den specifikke periode individuelt.
 • Praktikforløb er en del af uddannelsen og er ulønnet.
 • Den studerende skal have praktikforløbet godkendt af en faglig vejleder fra Arts, og der skal udarbejdes en praktikkontrakt.
 • Der kan være uddannelsesspecifikke krav til den enkelte studerendes praktikophold – spørg evt. ind til det ved ansættelsessamtalen med den studerende.
 • Praktik er ofte en god vej til at rekruttere studerende til specialesamarbejde, studiejob eller et eventuelt fast job hos jer efter endt uddannelse. Der er dog rent kontraktmæssigt ikke noget forhold mellem den studerende og jer efter endt praktik. Det er op til jer, om samarbejdet skal fortsætte.

Hvad skal I gøre?

 • Den studerende involveres i studierelevante opgaver/projekter – dvs. de studerende forventer, at I tilbyder opgaver svarende til et højt fagligt niveau, som svarer til, hvad man kan forvente af en endnu ikke fuldt færdiguddannet kandidat.
 • I stiller en kontaktperson til rådighed, som den studerende sparrer med gennem forløbet.
 • I udarbejder sammen med den studerende en praktikkontrakt, som godkendes af en faglig vejleder på Aarhus Universitet. Dette sikrer, at praktikforløbet er uddannelsesmæssigt relevant og foregår på baggrund af en klar forventningsafstemning imellem jer.
 • I involverer den studerende, ved for eksempel deltagelse i møder/arrangementer, der ikke nødvendigvis har forbindelse til den studerendes arbejde. Det giver den studerende et indblik i dagligdagen på arbejdspladsen og et overblik over, hvad der arbejdes med i virksomheden.
 • I løbet af eller efter endt praktikperiode skal den studerende udarbejde en praktikopgave, som skal knyttes til praktikvirksomheden. I kan byde ind med idéer/ forslag til denne opgave.

Få fuldt udbytte af en praktikant

 • Et praktiksamarbejde er et gensidigt udbytterigt forhold, hvor I får en engageret, ulønnet medarbejder, som kan bidrage til jeres virksomhed på flere måder.
 • Lav en god forventningsafstemning med den studerende.
 • Flere virksomheder arbejder struktureret med både pre-boarding og on-boarding, det kan være med til at gøre den studerende tryg før start og samtidig få dem godt igang med forløbet, hvilket er til gavn for både dig som vært og for den studerende.
 • Praktikanten vil arbejde på forskellige projekter eller arbejdsopgaver, som jeres virksomhed ellers ikke vil have ressourcer til at få løst.
 • Praktikanten vil give jer indsigt i den nyeste viden inden for et fagområde.
 • Praktikanten vil indgå i jeres virksomheds dagligdag og give input til jeres arbejdsprocesser og -opgaver.
 • I får mulighed for at vise jer frem som en attraktiv arbejdsplads.
 • Praktikforløbet kan evt. danne rammen for et videre samarbejde. Praktikken bliver ofte inspirationskilde for den studerendes specialeemne, eller praktikken ender med en ansættelse som studentermedhjælper eller fuldtidsjob efter afsluttet uddannelse.