Censorindberetningsskema

Inden du udfylder skemaet - læs venligst her

Det er en stor hjælp for censorinstitutionens arbejde, at alle felter i skemaet udfyldes. Enhver bemærkning, der er mere end et "ok", er godt for evalueringen og en dækkende årsberetning.

Karakterfordeling ved eksamen på AU leveres af studieadministrationen direkte til censorformanden til brug ved årsberetningen.

Ved at udfylde formularen bekræfter du (jvf. censorbekendtgørelsen nr. 332 af 25. maj 1993):

  • at kravene ved prøven er i overensstemmelse med de formål og krav, som er fastlagt i bekendtgørelser, studieordninger mv. (jvf. §3)
  • at eksaminanderne fik en ensartet og retfærdig behandling (jvf. §3)
  • at der ikke foreligger omstændigheder, der er egnet til at vække tvivl om min upartiskhed (jvf. §10, stk. 3)

For censorer der også kan fungere som eksaminatorer ved egne eksamener gøres opmærksom på, at gensidig censur i videst muligt omfang skal undgås (jvf. censorbekendtgørelsens §6, stk. 1).

Vejledning - tryk først Videre til SEND og så NÆSTE

Når du har udfyldt skemaet og trykket på Videre til SEND, kan du gennemse de informationer, du har tastet ind. Hvis du er tilfreds med dem, skal du trykke på NÆSTE for endeligt at sende informationerne. Herefter vil du modtage en kvittering på den mailadresse, du har tastet ind (Der kan gå 10-15 minutter). Du har først afleveret ansøgningen, når du har fået en kvittering.

Hvis du ikke modtager en kvittering:

  • Tjek, hvilken mailadresse, du har tastet ind
  • Prøv en anden browser
  • Prøv en anden PC

Eller send en mail til Arts Kommunikation - se info på kvitteringssiden (når du har trykket NÆSTE)

censorindberetning

Censor
Eksamen
Eksamensform
Karakterer
Angiv antal karakterer, der blev givet i hver gruppe nedenfor.
Før eksamen
Eksamensforløbet
Forslag
Send formular