Aarhus Universitets segl

Censorindberetningsskema

Inden du udfylder skemaet - læs venligst her

Det er en stor hjælp for censorinstitutionens arbejde, at alle felter i skemaet udfyldes. Enhver bemærkning, der er mere end et "ok", er godt for evalueringen og en dækkende årsberetning.

Ved at udfylde formularen bekræfter du (jvf. censorbekendtgørelsen nummer 458 af 19/04/2022):

  • at kravene til indholdet af uddannelsens prøver er i overensstemmelse med de mål og øvrige krav, som er fastsat for uddannelsen, herunder i uddannelsesbekendtgørelse og i studieordning, (jvf. §14, stk 1)
  • at prøverne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler, (jvf. §14, stk 2)
  • at de studerende får en ensartet og retfærdig behandling, at deres præstationer får en pålidelig bedømmelse, der er i overensstemmelse med reglerne for karaktergivning i karakterbekendtgørelsen, herunder regler fastsat herom i uddannelsens studieordning, og øvrige regler for uddannelsen (jvf. §14, stk. 3)

For censorer der også kan fungere som eksaminatorer ved egne eksamener gøres opmærksom på, at gensidig censur i videst muligt omfang skal undgås (jvf. censorbekendtgørelsens §7, stk. 2).

Karakterfordeling ved eksamen på AU leveres af studieadministrationen direkte til censorformanden til brug ved årsberetningen.

censorindberetning

Censorkorps
Censor
Eksamen
Karakterer

Angiv antal karakterer, der blev givet i hver gruppe.

Før eksamen
Eksamensforløbet
Forslag
Indsend