Aarhus Universitets segl

Censorindberetningsskema

Inden du udfylder skemaet - læs venligst her

Det er en stor hjælp for censorinstitutionens arbejde, at alle felter i skemaet udfyldes. Enhver bemærkning, der er mere end et "ok", er godt for evalueringen og en dækkende årsberetning.

Ved at udfylde formularen bekræfter du (jvf. censorbekendtgørelsen nummer 458 af 19/04/2022):

  • at kravene til indholdet af uddannelsens prøver er i overensstemmelse med de mål og øvrige krav, som er fastsat for uddannelsen, herunder i uddannelsesbekendtgørelse og i studieordning, (jvf. §14, stk 1)
  • at prøverne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler, (jvf. §14, stk 2)
  • at de studerende får en ensartet og retfærdig behandling, at deres præstationer får en pålidelig bedømmelse, der er i overensstemmelse med reglerne for karaktergivning i karakterbekendtgørelsen, herunder regler fastsat herom i uddannelsens studieordning, og øvrige regler for uddannelsen (jvf. §14, stk. 3)

For censorer der også kan fungere som eksaminatorer ved egne eksamener gøres opmærksom på, at gensidig censur i videst muligt omfang skal undgås (jvf. censorbekendtgørelsens §7, stk. 2).

Karakterfordeling ved eksamen på AU leveres af studieadministrationen direkte til censorformanden til brug ved årsberetningen.

Arts - Arts Studier - Censorindberetning

Censorkorps
Censor
Eksamen
Før eksamen
Eksamensforløbet
Forslag
Indsend