Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Censorindberetningsskema

Inden du udfylder skemaet - læs venligst her

Det er en stor hjælp for censorinstitutionens arbejde, at alle felter i skemaet udfyldes. Enhver bemærkning, der er mere end et "ok", er godt for evalueringen og en dækkende årsberetning.

Ved at udfylde formularen bekræfter du (jvf. censorbekendtgørelsen nr. 332 af 25. maj 1993):

  • at kravene ved prøven er i overensstemmelse med de formål og krav, som er fastlagt i bekendtgørelser, studieordninger mv. (jvf. §3)
  • at eksaminanderne fik en ensartet og retfærdig behandling (jvf. §3)
  • at der ikke foreligger omstændigheder, der er egnet til at vække tvivl om min upartiskhed (jvf. §10, stk. 3)

For censorer der også kan fungere som eksaminatorer ved egne eksamener gøres opmærksom på, at gensidig censur i videst muligt omfang skal undgås (jvf. censorbekendtgørelsens §6, stk. 1).

Karakterfordeling ved eksamen på AU leveres af studieadministrationen direkte til censorformanden til brug ved årsberetningen.

censorindberetning

Censorkorps
Censor
Eksamen
Karakterer

Angiv antal karakterer, der blev givet i hver gruppe.

Før eksamen
Eksamensforløbet
Forslag
Indsend