Aarhus Universitets segl

Optaget på tomplads på Arts

Undervisningsdatoer og litteraturlister

Hvis du bliver tilbudt optagelse på de(t) enkeltfag, du har søgt under tompladsordningen, skal du være opmærksom på, at du selv skal holde dig orienteret om læse- og eksamensplaner. Undervisningsdatoerne offentliggøres omkring d. 20. juli / 20. december og kan findes i timeplanerne på studieportalen:

Efter du har fået tilbud om optagelse, får du adgang til fagets side på AU digitale læringsplatform Brightspace, hvor du kan finde information om litteratur, undervisningsplaner og beskeder fra undervisere.

Hvorfor står min undervisningstilmelding som afmeldt?

Der kan godt gå nogle uger fra du modtager brev om optagelse, til du er indskrevet, tilmeldt undervisning og holdsat. Derudover kræver endelig godkendelse af undervisnings- og eksamenstilmelding som regel, at vi har registreret din betaling.

I nogle tilfælde oplever vi også, at tilmeldingen stadig står i afvist, selvom der er betalt. I så fald skal du endelig skrive til os på evu.arts@au.dk.

Hvorfor er jeg tilmeldt flere fag, end jeg har søgt?

Vi oplever desværre af og til, at vores tompladsstuderende bliver tilmeldt kurser i det efterfølgende semester, som de ikke har søgt optagelse på. De vil dog altid stå som afvist, og der vil ikke blive opkrævet betaling. Hvis du oplever, at der er noget ved dine undervisningstilmeldinger, der ikke stemmer, skal du endelige skrive til os på evu.arts@au.dk.

Kan jeg blive automatisk optaget på fag på efterfølgende semestre, når jeg er optaget?

Det er ikke muligt at blive optaget på en fuld bachelor- eller kandidatuddannelse, eller tilvalg/sidefag, og du kan kun blive optaget og indskrevet på de(t) fag, som du søger optagelse på, hvis der er plads. Hvis du ønsker at tage flere fag i efterfølgende semestre, skal du selv huske at søge optagelse på de fag, du ønsker at følge, forud for hvert semester. Optag afhænger af, om der er ledige pladser på det/de fag, som du søger ind på. Der er således ingen garanti for, at der er plads på fagene, selvom du allerede er optaget på et fag. Husk ansøgningsfristerne for Tompladsordningen, da det ikke er muligt at søge om optagelse efter fristen.

Spørgsmål vedrørende eksamen

Som tompladsstuderende følger du samme regler og retningslinjer for eksamen som fuldtidsstuderende

Hvis du har spørgsmål til eksamensform, frister, til- og afmelding, skal du kontakte Studiecenter Arts i enten Aarhus eller Emdrup: Studiecenter Arts

Er der mødepligt for tompladsstuderende?

Som tompladsstuderende følger du undervisningen, og går til eksamen, på samme vilkår som de fuldtidsstuderende, og du skal derfor følge regler for mødepligt, som de er beskrevet i studieordningen for den uddannelse, som det fag, du er optaget på, hører til. Det er dit eget ansvar at orientere dig om reglerne for mødepligt, undervisning og eksamen, men skulle du komme i tvivl, er du velkommen til at kontakte: Studiecenter Arts

Priser og moms

Deltagerbetalingen opkræves én gang per fag forud for semesterstart. Betalingen dækker omkostninger til undervisning, 3 eksamensforsøg pr. disciplin og administration. Deltagerbetalingen giver dig ret til at følge undervisningen i det semester, du er optaget i. Du får først eksamensret i det enkeltfag, du er optaget på, når deltagerbetalingen er betalt. Det er heller ikke muligt at få adgang til universitetets undervisnings- og eksamenssystemer, før din betaling er registreret.

Deltagerbetalingen pålægges ikke moms og dækker ikke udgifter til undervisningsmaterialer, ophold og transport. 

Afmelding og refundering af deltagerbetaling

Skulle du komme i en situation, hvor du ikke ønsker den tilbudte studieplads, skal du altid give skriftligt besked. Du kan sende en mail til evu.arts@au.dk med dit navn og fødselsdato, samt hvad du ønsker at afmelde dig.

Afmelding skal ske senest 1. september ved undervisning i efteråret og senest 1. februar ved undervisning i foråret.

Starter din undervisning tidligere, skal afmelding ske inden første undervisningsgang. Efter undervisningen er startet, kan deltagerbetalingen ikke refunderes.

Refundering af deltagerbetaling ved for sen afmelding forudsætter, at du kan dokumentere, at der er tale om usædvanlige forhold.

Du skal desuden være opmærksom på, at hvis du afmelder dig, efter at undervisningen er startet, kan du ikke få lov til at følge den resterende undervisning på et senere tidspunkt.