Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Optaget på Tomplads på Arts

Hvis du bliver optaget på de(t) enkeltfag, du har søgt under tompladsordningen, skal du være opmærksom på, at du selv skal holde dig orienteret om læse- og eksamensplaner. Undervisningsplanerne offentliggøres omkring d. 20. juli / 20. december og kan findes på i timeplanerne på studieportalen:

Hvorfor står min undervisningstilmelding som afmeldt?

Der kan godt gå nogle uger fra du modtager brev om optagelse, til du er indskrevet, tilmeldt undervisning og holdsat. Derudover kræver endelig godkendelse af undervisnings- og eksamenstilmelding som regel, at vi har registreret din betaling.

I nogle tilfælde oplever vi også, at tilmeldingen stadig står i afvist, selvom der er betalt. I så fald skal du endelig skrive til os på evu.arts@au.dk.

Hvorfor er jeg tilmeldt flere fag, end jeg har søgt?

Vi oplever desværre af og til, at vores tompladsstuderende bliver tilmeldt kurser i det efterfølgende semester, som de ikke har søgt optagelse på. De vil dog altid stå som afvist, og der vil ikke blive opkrævet betaling. Hvis du oplever, at der er noget ved dine undervisningstilmeldinger, der ikke stemmer, skal du endelige skrive til os på evu.arts@au.dk.

Spørgsmål vedrørende eksamen

Hvis du har spørgsmål til eksamensform, frister, til- og afmelding, skal du kontakte Studiecenter Arts i enten Aarhus eller Emdrup:

Bliver tompladsstuderende ramt af Fremdriftsreformen og Dimensioneringsplanen?

Som tompladsstuderende er du ikke ramt af Fremdriftsreformen i form af automatisk tilmelding til kurser og eksaminer. Du kan som tompladsstuderende ligeledes framelde dig eksamen ved alle eksamensforsøg. Som tompladsstuderende er du altså ikke forpligtet til at læse 30 ECTS-point pr. semester, selv om du studerer sammen med de ordinære fuldtidsstuderende, der er forpligtet til at læse 30 ECTS-point i kraft af Fremdriftsreformen.

Du kan dog som tompladsstuderende blive ramt af Dimensioneringsplanen, da den kan have indflydelse på, hvor mange ledige (tomme) pladser, der fremover bliver på de enkelte kurser.