Aarhus Universitets segl

”Det er sammen med teknologien, vi kan mest.”

Professor Peter Dalsgaard har modtaget EliteForsk-prisen for sin nyskabende forskning, der viser, at vi må gentænke vores måde at forstå og udvikle IT, hvis den skal fremme menneskelig kreativitet i stedet for blot at blive anvendt til at automatisere og effektivisere rutinepræget arbejde.

Foto: Kristoffer Juel Poulsen

Om EliteForsk-prisen

EliteForsk-prisen er indstiftet af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Prisen gives hvert år til fem fremragende yngre forskere i international særklasse. EliteForsk-prisen er på 1,2 millioner kroner. 200.000 kr. er en personlig hæderspris og 1.000.000 går til forskningsaktiviteter.
Alle indstillinger vurderes af Danmarks Frie Forskningsfond bestyrelse, der udvælger og indstiller de fem kandidater til uddannelses- og forskningsministeren.
 

Det er måske lidt vidt at gå at påstå, at professor i informationsvidenskab Peter Dalsgaard har opskriften på den gode idé. Han ved i hvert fald noget om, hvordan idéer ofte opstår. Ofte er en idé ikke kun en tanke i hovedet på et individ. Idéer bliver, ifølge ham, tit udviklet i et samspil mellem mennesker og teknologier - såvel analoge som digitale.

Peter Dalsgaards forskning ligger i feltet Human-Computer Interaction, hvor han bygger bro mellem humanistiske og datalogiske perspektiver. Netop den tilgang bidrager til at udfordre og udvide vores forståelse af teknologiens rolle og potentiale.

”Hvis vi vil skabe teknologi, som er meningsfuld for mennesker, så er vi simpelthen nødt til at forene forståelse for teknologien med forståelse for mennesker og samfund. Det er hele min grundindstilling.”

Professor Peter Dalsgaard har gennem sin forskning været optaget af, hvordan vi udvikler teknologi, som er meningsfuld for mennesker. Et af de områder, hvor teknologien kan være særlig nyttig, er i skabelsen af ideer. Han har derfor brugt meget tid på at undersøge kreative brancher og den rolle, som teknologien spiller i udviklingen af idéer, men også hvordan teknologi på godt og ondt påvirker menneskelig kreativitet. Det er noget, som i den grad har taget et kvantespring med fremkomsten af generativ kunstig intelligens såsom ChatGPT.

”Vi har arbejdet med kreative processer længe før ChatGPT, men det er klart, at kunstig intelligens er den store samfundsmæssige udvikling, som virkelig præger vores felt og vores forskning nu, og hvor vi har kunnet observere over ekstrem kort tid, hvor meget den kommer til at fylde. Vi vil gerne forstå potentialerne og konsekvenserne af kunstig intelligens, fordi kunstig intelligens kan skabe ting, som på nogle måder kan være vanskelige at skelne fra det, som mennesker skaber, når de er kreative,” forklarer Peter Dalsgaard.

Hør professor Peter Dalsgaard fortælle om sin forskning inden for human-computer interaction, og de samarbejder han har med eksterne partnere, virksomheder og offentlige organisationer. (Video: Kristoffer Juel Poulsen)

Kan en computer være kreativ?

Et af de spørgsmål Peter Dalsgaard ofte møder er, om computeren kan være kreativ og især i forhold til kunstig intelligens. 

”Man kan sige, der er elementer i den kreative proces, hvor teknologien kan hjælpe os og være hurtigere og mere effektiv. Og så er der en række processer, hvor teknologien kommer til kort. Forud for et løsningsforslag ligger der en lang række afklarende processer, som handler om situationsfornemmelse og at kunne forstå en kontekst og fortolke en opgave. Det kan kunstig intelligens ikke.”

Den kreative proces kan, ifølge Peter Dalsgaard, bedst beskrives som en form for interaktiv proces. Uden den, kan det være svært at se, hvor kimen til ideen kommer fra.

”Hvis vi ikke indtænker det her samspil, så får vi meget svært ved at beskrive den kreative proces”, forklarer Peter Dalsgaard og fortsætter.

”Samspillet mellem menneske og teknologi er et socio-teknisk perspektiv på kreativitet, som vi anvender i vores forskning. Det er den slags teori, vi prøver at udvikle, hvor det ikke kun er individet, men også de sociale og de teknologiske relationer, som former den kreative proces. Så sat på spidsen, så kan teknologien ikke undvære mennesket og omvendt, når det kommer til kreativ udfoldelse. Det er sammen med teknologien, vi kan mest.”

Samskabelse gælder også forskningen

Den gode idé bliver ofte til i samskabelse mellem mennesker og teknologi, men også mennesker imellem. Det samme gælder Peter Dalsgaards forskning, og han fremhæver derfor også, at selv om EliteForsk-prisen er en individuel pris, så er den forskning, der ligger bag blevet drevet frem mellem mange forskere fra forskellige videnskaber og mellem forskellige teknologier. 

”Mit arbejde er baseret på teamwork. Det er både i forhold til mine kollegaer, men også dem vi samarbejder med. For mig er videnskab en holdsport, og grunden til at man kan skabe noget som en videnskabsperson er som regel, at man samarbejder med andre.”

Seneste projekter

Peter Dalsgaard har for nylig modtaget en Carlsberg-bevilling til at lave en monografi: Ideas in the Making, hvori han skal præsentere sin forskning gennem de seneste ti år, og som vil handle om, hvordan ideer opstår og udvikles i praksis. I bogen vil han trække på sine samarbejder og cases fra kreative brancher. 

I et større forskningsprojekt Managing Ideas in Creative Work undersøger Peter Dalsgaard arkitekters kreative processer, hvordan de får idéer, og hvordan de holder styr på deres idéer.

Peter Dalsgaard laver også en række outreach projekter i regi af forskningscentret SHAPE. Sammen med en række af centrets øvrige forskere formidler de, hvad der sker i forhold til teknologiudvikling. Blandt andet er de i gang med en række kurser ved Dansk Magisterforening, hvor de underviser i teknologiforståelse rettet specifik mod maskinlæring og kunstig intelligens, og hvilken indflydelse det får på arbejdsmarkedet.


Kontakt

Peter Dalsgaard, professor i informationsvidenskab
Institut for Kommunikation og Kultur, Afdeling for Digital Design og Informationsvidenskab
Mail: dalsgaard@cavi.au.dk
Mobil: +45 20 65 29 42


Yderligere information

Læs også portræt af professer Peter Dalsgaard fra Uddannelses- og Forskningsministeriets pressemeddelelse.