Aarhus Universitets segl

ERC Starting Grant til AIAS Fellow Iza Romanowska og projektet ‘The Model City’

En ERC-bevilling vil gøre det muligt for Iza Romanowska at undersøge langsigtet byudvikling og byers modstandsdygtighed ved at kombinere banebrydende computerteknologi med store arkæologiske datasæt med henblik på at forbedre fremtidig byudvikling.

Iza Romanowska er blevet tildelt et ERC Starting Grant af Det Europæiske Forskningsråd, som med konkurrenceudsatte midler yder støtte til de dygtigste unge forskere i Europa med lovende forskningsidéer. 

For over ti tusind år siden begyndte mennesker at bosætte sig tæt på hinanden og skabte derved de første byer. Siden da er der opstået bycentre på alle kontinenter og i alle tidsperioder. Alligevel ved man meget lidt om, hvordan byer opstår og forgår, eller hvorfor nogle byer blomstrer, mens andre kæmper. I sit ERC-projekt med titlen ‘Drivers and Mechanisms of Long-term Urban Evolution and Resilience (THE MODEL CITY)’ vil Iza Romanowska identificere faktorer, der kan forudsige byers vedholdenhed gennem årtier og århundreder, og evaluere sociale, miljømæssige og økonomiske mekanismer, der øger eller svækker byers modstandsdygtighed. 

“Halvdelen af alle mennesker i verden bor i øjeblikket i en by, og denne andel forventes at stige til 70% i 2050. Dette gør byer til det vigtigste miljø for milliarder af menneskers liv. I disse tider, som er præget af flygtighed og stadigt hyppigere naturkatastrofer og socialpolitiske katastrofer, er det af afgørende betydning at sikre, at disse miljøer er modstandsdygtige, dvs. robuste over for kriser og nedgang. Jeg tror på, at det at lære af tidligere byers historie kan hjælpe os med denne opgave,” forklarer ERC-modtager Iza Romanowska, AIAS-COFUND MSCA Fellow i perioden 2020-2023 ved Aarhus Institute of Advanced Studies, Aarhus Universitet. 

Fortiden giver os den mest omfattende og grundige dokumentation for hele spektret af menneskelig adfærd, tilpasninger og reaktioner på forandring. Dens store potentiale som komparativt materiale er imidlertid endnu ikke realiseret fuldt ud. Det er dette potentiale, som ERC-projektet ‘The Model City’ sigter mod at realisere. 

Kompleks bydynamik, banebrydende computerteknologi  

I ERC-projektet ‘The Model City’ vil Iza Romanowska og hendes team anvende banebrydende computerteknologi til at modellere den komplekse dynamik mellem byens indbyggere, det byggede miljø og økonomiske og sociale strømme og interaktioner. Til dette formål vil de benytte tidsserieanalyse, økologiske mål for modstandsdygtighed, netværksvidenskab og agentbaseret modellering på en stor og forskelligartet stikprøve af tidligere byer. For at se på de almindelige årsager til byers modstandsdygtighed vil teamet anvende data, som er indsamlet med stor omhu af arkæologer gennem flere generationer, der har studeret nogle af de vigtigste gamle byer i Romerriget, det klassiske Mesoamerika og middelalderens Nordeuropa. 

 Ved at se på fortiden kan Iza Romanowska og projektet ‘The Model City’ lære af de valg, som byer har taget i svære tider, f.eks. i forbindelse med pandemier, klimakriser eller konflikter, og anvende denne viden i en moderne kontekst.  

Komplekse problemer kræver interdisciplinære tilgange 

 Iza Romanowska fik idéen til ERC-projektet ‘The Model City’ under sit AIAS-fellowship, hvilket fremgår af hendes anerkendelse af det tværfaglige miljø hos AIAS: 
“AIAS har været mit hjem de sidste tre år, og det har givet mig to vigtige ting, som alle akademikere værdsætter allerhøjst: friheden til at udforske nye og spekulative forskningsretninger og et blomstrende tværfagligt miljø, hvor forskere fra hele det videnskabelige spektrum kan arbejde sammen og lære af hinanden. Der er ingen tvivl om, at dette var grundlaget for idéen og brændstoffet, der gjorde det muligt for mig at gå videre med den.”  

Ligesom det tværfaglige miljø på AIAS vil det femårige ERC-projekt ‘The Model City’ også være tværfagligt, da det gør det muligt for Iza Romanowska at sammensætte et tværfagligt team af forskere til at realisere det komplekse komparative studie og starte en ny tværfaglig forskningsretning inden for bystudier.  

Iza Romanowska og hendes nye ERC-projekt ‘The Model City’ får til huse på Center for Humanities Computing (https://chc.au.dk/) på Faculty of Arts på Aarhus Universitet. 


Fakta om projektet "The Model City"

Titel: ‘Drivers and Mechanisms of Long-term Urban Evolution and Resilience (THE MODEL CITY)’
Bevillingsbeløb: 1.498.511 euro
Projektperiode: 1. september 2024 - 31. august 2029


Om ERC Starting Grant

Et ERC Starting Grant fra European Research Council (ERC) tildeles forskertalenter på et tidligt karrieretrin, som fremlægger lovende forskningsideer. Bevillingsmodtager skal allerede have bidraget med forskning i topkvalitet (med vejledning) inden for sit felt, men skal nu være klar til at arbejde selvstændigt og udvise potentiale som forskningsleder.

Læs mere her: https://erc.europa.eu/apply-grant/starting-grant


Kontakt

Iza Romanowska, Senior Researcher, AIAS-COFUND MSCA Fellow
Email: iromanowska@aias.au.dk
Aarhus Institute of Advanced Studies,