Aarhus Universitets segl

Mød Arts-forskere til kulturens folkemøde

Når Kulturmødet Mors den 25. til 27. august slår dørene op til tre dage med kunst, kultur og musik, så bliver der også mulighed for at opleve en stribe arrangementer med forskere fra Arts, der bl.a. kommer med deres bidrag til ’Arkitektur på børnenes præmisser’, ’Fremtidens digitale teater’, ’Sanselighed’ og meget mere.

Foto: Per Bille, Kulturmødet Mors

Kulturmødet Mors er med 30.000 besøgende Danmarks største samlingssted for samtalen om kunst og kultur. I løbet af Kulturmødet gennemføres 500 arrangementer med musik, debatter og samtaler mellem personer fra dansk kunst- og kulturliv, erhvervsliv og politik. Blandt de mange bidragydere til årets kulturmøde er der også en række forskere fra Arts.

Torsdag 25. august

Fremtidens outreach – hvordan når du bedst ud til dit publikum?

Paneldebat torsdag 25.08. Kl. 15.30 - 16.30

Hvordan skal kunst- og kulturlivet kommunikere i fremtiden? Et forandret mediebillede betyder også nye måder at nå dit publikum på, men hvordan kan kultursektoren lære at navigere i det forandrede mediebillede og nye trends? Den klassiske kuratoriske magt smuldrer, og der er nye boller på suppen, når det kommer til at engagere publikum. Det er ikke længere nok at nå ud med en pressemeddelelse, et logo på en t-shirt og et opslag på Facebook. Måske er metaverset det næste skridt? Få råd fra nogle af dem, der til daglig navigerer i nye formater for kommunikation og outreach.

Arrangør er Instituttet for Fremtidsforskning sammen med Kulturmødet Mors og fra Arts deltager psykolog Thomas Terkildsen fra Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet.

Fredag 26. august

Leg – en børnerettighed

Foredrag fredag 26.08. Kl. 09.00 - 10.00

Legen er vigtig for børns trivsel og udvikling. Gode muligheder for at lege er en sikret rettighed gennem børnekonventionen og en prioritet i den styrkede læreplan på 0-6 års området. Men hvordan går det egentlig med legekulturen i børnelivet? Hvordan kan vi styrke en levende legekultur for børn i Danmark igennem hele opvæksten? På baggrund af mange års forskning i børns leg og i samarbejde med Gerlev Center for Leg og bevægelse sætter lektor Ditte Alexandra Winther-Lindqvist fra DPU, Aarhus Universitet spot på legekulturen i dag og de voksnes rolle i forhold til at sikre et rigt og varieret legemiljø.

Arrangør er Aarhus Universitet.

Transatlantisk samarbejde i øjenhøjde mellem Grønland og Danmark - Corvus Corex 20XX

Paneldebat fredag 26.08. Kl. 09.30 - 10.30

En kunstnerisk samtale om kulturelle byttehandler, identitet og ligeværdighed i mødet mellem kunstnere fra Grønland og Danmark. Samtalen er samtidig en dialog og præsentation af det transatlantisk samarbejde mellem Grønlands Nationalteater og Nordisk Teaterlaboratorium – Odin Teatret. Corvus Corex 20XX er et 4-årigt partnerskab mellem to teatre på tværs af Atlanten. Hvilke refleksioner, dilemmaer og output kommer der i et sådant samarbejde på tværs, og hvad skal man være opmærksom på?

Paneldebatten er arrangeret af Dramaturgi ved Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet, sammen med Grønlands Nationalteater, Kulturmødet Mors og Nordisk Teaterlaboratorium, og fra Aarhus Universitet deltager lektor i dramaturgi Erik Exe Christoffersen.

Fremtidens digitale teater - giver det mening og for hvem?

Paneldebat fredag 26.08. Kl. 11.45 - 12.45

I forbindelse med coronakrisen opstod der i scenekunstmiljøet pludselig et behov for at udkomme digitalt og på nye måder. Der blev afsøgt mange forskellige former og formater med større eller mindre held. De fleste aktører har nu droppet den digitale udvikling igen, for nu som før at hellige sig det klassiske fysiske teater. Nogle få holder dog fast og bliver stædigt ved med nysgerrigt at udvikle og undersøge de nye digitale muligheder.

Arrangørerne er SceNet - Scenekunstnetværket i Region Nord, Midt samt øvrige Jylland, Teater V, og fra Arts medvirker Louise Ejgod Hansen, der er forskningsleder på Center for Kulturevaluering ved Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet.

Arkitektur på børnenes præmisser

Panelsamtale fredag 26.08. Kl. 12.30 - 13.30

Hvordan bygger vi kulturfaciliteter til børn? Og hvilken betydning har det for brugere og aktiviteter, at arkitekturen er tilpasset dem? I samtalen folder vi perspektiverne ud og taler om, hvad der skal til for at skabe noget, der virker. I samtalen kan du møde lederen af børnekulturfaciliteten 'Nicolai for børn' i Kolding, der er udviklet sammen med børnene. Du kan også høre om et projekt, som er i gang med at skabe et børneunivers for scenekunst, hvor legen er det centrale i oplevelsen. I samtalen fortæller to arkitekter også om, hvordan man arbejder med fysiske rammer og mødesteder, der lever op til brugernes behov.

Arrangøren er Lokale og Anlægsfonden og blandt paneldeltagerne er lektor i udviklingspsykologi Ditte Alexandra Winther-Lindqvist fra DPU, Aarhus Universitet, der forsker i børns leg.

Josefine Klougart X Andreas Roepstorff – Sanselighed

Litteratursamtale fredag 26.08. Kl. 12.30 - 13.30

I sin roman 'Alt dette kunne du få' (2021) er Josefine Klougart optaget af de små øjeblikke, hvor vi som mennesker forstår, at vi er tæt forbundet med naturen. At vi er en del af noget større. Med romanen åbner Josefine Klougart op for spørgsmålet om, hvorvidt vores ødelæggelse af naturen kan ses som udtryk for en åndelig krise. Mød hende til en samtale med biolog og hjerneforsker Andreas Roepstorff om temaerne ånd, sanselighed og naturens og bevidsthedens skjulte sammenhænge.

Andreas Roepstorff er leder af Interacting Minds Centre på Aarhus Universitet og Josefine Klougart har med to nomineringer til Nordisk Råds Litteraturpris etableret sig som en af tidens væsentligste danske forfattere.

Arrangøren er Kulturmødet Mors.

Tænkepause – Jysk

Panelsamtale fredag 26.08. Kl. 14.00 - 14.20

Mojn. Jysk er ikke bare jysk, der er både nuerenfywrs, wæsterfræ’, kro·njysk og synnejysk. Jysk fra Skagen i nord til Padborg i syd, endda lidt over grænsen også. Og så er der rejti jysk, som selv jyder knap fatter. Jyder har talt jysk i tusind år, men af og til render de fra det. Inger Schoonderbeek Hansen er lektor i dansk sprog ved Institut for Kommunikation og Kultur - Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning. Hun fortæller om jysk, det sprog, jyderne taler og har talt i tusind år.

Arrangøren er Aarhus Universitetsforlag.

Hvad kan kunsten i almene boligområder?

Paneldebat fredag 26.08. Kl. 15.30 - 16.00

Kunst bliver i stigende grad inddraget i by- og områdeudvikling rundt omkring i kommunerne. Hvorfor er det vigtigt, at kunsten kommer bredt ud og til flere borgere? Og hvad kan kunsten bidrage med, når den møder borgerne, der hvor de bor og opholder sig? Kom og vær med i debatten!

Arrangøren er Billedkunstnernes Forbund og fra Arts deltager professor Birgit Eriksson fra Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet.

Den store mand 1872-2022 - markering af 150-året for Grundtvigs død

Foredrag fredag 26.08. Kl. 17.15 - 18.15

150-året for Grundtvigs død markeres med et foredrag af lektor Katrine Frøkjær Baunvig, der er leder af Center for Grundtvigforskning, Aarhus Universitet, og Kristoffer Garne, sognepræst i Lemvig.

Arrangøren er Grundtvigsk Forum, Nykøbing Mors Højskoleforening

Kulturspecialer 2022 – ny viden fra Aarhus universitet

Foredrag fredag 26.08. Kl. 18.00 - 19.00

Seks kandidater fra Aarhus Universitet formidler nyeste viden fra dugfriske specialer. Hver kandidat serverer 6 måneders undersøgelser på 6 minutter og viser bl.a., hvad specialesamarbejder med kulturinstitutioner kan føre til.

Hør om kunstmuseets sundhedsfremmende potentiale, dramaturgien på YouTube, almindelig livshistorie der bliver til litteratur, Food Festival og økokritik, computerspil i en læsekontekst og ikke-angrebspagtens retoriske reaktioner.

Foredragene er arrangeret af Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet.

Lørdag 27. august

Vores Lutherske rødder

Paneldebat lørdag 27.08. Kl. 15.00 - 16.00

Danskerne har stor tillid til velfærdstaten. En tillid, der er funderet i arven fra Martin Luther, hvis nytænkning for 500 år siden har sat sig spor i velfærdsstatens grundprincipper om sociale ydelser, gratis uddannelse, ligestilling og familiepolitik. Lyt med, når historikerne Nina Javette Koefoed, Bo Kristian Holm og Poul Duedahl trækker tråde fra Luther til i dag.

Arrangør er Gads Forlag og fra Arts medvirker Bo Kristian Holm, der er professor mso ved Afdeling for Teologi, Institut for Kultur og Samfund, og lektor Nina Javette Koefoed fra Afdeling for historie og klassiske studier ved Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet