Aarhus Universitets segl

Mød Arts på Folkemødet 2024

Arts på Folkemødet 2024: Eneboere, politisk dannelse og tik-tok er emnerne for dette års folkemøde

Når Folkemødet i Allinge på Bornholm  13-16 juni igen samler mange tusinde besøgende vil det være muligt at møde forskere fra Faculty of Arts til debatter om, hvor den danske verdensrekord i eneboere udfordrer velfærdsstaten og om politisk dannelse i en TikTok-tid.

Der er mange spændende begivenheder og debatter på Folkemødet i år. På forskningsskibet sætter Arts i år fokus Danmarks verdensrekord i borgere, som bor alene og hvilke udfordringer det giver velfærdsstaten og om TikTok og sociale medier har en betydning for unges politiske holdninger og værdier.

Alle arrangementer med Arts finder sted på forskningsskibet Aurora, der lægger til på kajplads H6 i Allinge Havn under Folkemødet.

Verdensrekord i eneboere udfordrer velfærdsstaten

Mød: Peter Mygind, skuespiller, Ozlem Cekic, debattør, Helle Terkildsen Maindal, professor på AU, Rikke Sand Andersen, professor på AU og Syddansk Universitet

Bor du alene? Eller kender du nogen, der gør? Så kom og deltag i en debat, hvor vi sætter fokus på velfærd, sundhed og dét, at hver fjerde voksne og endnu flere ældre bor alene. Det er i høj grad velfærdsstaten, herunder professionaliseringen af omsorg for syge og ældre, der har gjort det muligt for danskerne at flytte fra hinanden. Men er fremtidens sundhedsvæsen gearet til de mange aleneboende? Og har man ret til at bo for sig selv, hvis det er det man helst vil? Mød Peter Mygind, skuespiller der har erfaringer med at bo sammen på tværs af generationer, Prof., medicinsk antropolog, Rikke Sand Andersen, der har skrevet Tænkepausen ALENE, og Prof., institutleder på Institut for Folkesundhed, Helle Terkildsen Maindal, der forsker i social ulighed og Özlem Cekic, stifter af Brobyggerne og tidligere MF, der som sygeplejersker og privatperson har oplevet uligheden i sundhedssystemet. De udforsker alenehedens vilkår og implikationerne for fremtidens velfærdsstat, familieliv og sundhedsvæsen.

Link til programmet: Verdensrekord i eneboere udfordrer velfærdsstaten | Folkemødet (folkemoedet.dk)

Politisk dannelse i en TikTok-tid

Mød: Alexander Ryle, MF Liberal Alliance, Astrid Olsen, Influencer, Xenia Lykke Pauli, Mellemfolkeligt Samvirke og Jonas Lieberkind, forsker på DPU, AU

Der er bred enighed om, at sociale medier former og danner unge mennesker – måske endda i urimelig grad. Men gælder det også for unges politiske holdninger og værdier? I denne debat diskuterer vi, hvad sociale medier gør ved holdninger, politikere og unge. For at blive klogere har vi inviteret Alexander Ryle, MF for LA (digitaliseringsordfører) med stærke holdninger til emne og stor erfaring med sociale medier, og Astrid Olsen, en ung dansk influencer, hvis liv på stort set alle niveauer er formet af den virtuelle verden. Jonas Lieberkind, som forsker i unges demokratiske dannelse og politiske engagement, vil bidrage med nye perspektiver og viden om emnet. Hvordan står det til med unges politiske dannelse i en TikTok tid, og hvordan bruger de unge sociale medier i forhold til holdninger, politik og demokrati? Hvad ved vi om unges politiske dannelse – er sociale medier et gode eller et uundgåeligt onde, som vi må forlige os med, når den unge generation forbereder sig til politisk magt?

Link til programmet: Politisk dannelse i en TikTok-tid | Folkemødet (folkemoedet.dk)