Aarhus Universitets segl

To IKK-forskere får tildelt millionbevillinger af Danmarks Frie Forskningsfond

Med afsæt i projekter om henholdsvis kønslig ulighed og klimaudfordringer har Shuang L. Frost og Tobias Skiveren modtaget forskningsstøtte på godt 2,8 millioner kroner hver.

Shuang L. Frost.
Tobias Skiveren.

Kvindelige iværksættere i tech-branchen og danskfagets mulighed for at sætte en grøn dagsorden.

Det er omdrejningspunkterne for to nye forskningsprojekter fra Arts, som Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) netop har belønnet med godt 2,8 millioner kroner hver.

Bag projekterne står to forskere, hvis forskning taler ind i højaktuelle emner som kønslig ulighed og stadigt stigende klimaudfordringer.

Selvunderstøttende fællesskab

Under titlen ’Cultivating Women Tech Founders: A Communities-of-Practice Approach to Entrepreneurial Education in Danish University Incubators’ vil adjunkt Shuang L. Frost fra Afdeling for Digital Design og Informationsvidenskab konkret undersøge, hvordan man kommer den ulighed til livs, der hersker inden for især tech-iværksætteri.

”I dag udgør kvinder kun 25 procent af alle iværksættere i Europa, og andelen er endnu lavere inden for tech-iværksætteri. Denne ubalance afskrækker kvinder fra at forfølge en iværksætterkarriere og er med til at skabe en selvforstærkende ulighed inden for tech-iværksætteri,” siger Shuang L. Frost, der har fået støtte til sit projekt af DFF’s såkaldte Inge Lehmann-program, hvor hensigten netop er at sikre en mere ligelig kønsbalance i forskningsmiljøerne.

Med afsæt i blandt andet et undervisningseksperiment og en antropologisk læringsteori omkring begrebet ’praksisfællesskab’ er målet ifølge forskeren ”at skabe et selvunderstøttende fællesskab af spirende kvindelige iværksættere, som vil støtte hinanden i en karriere inden for tech-iværksætteri – og derigennem bidrage til udviklingen af bæredygtig, inkluderende fremtidig teknologi,” lyder det fra Shuang L. Frost.

Grøn litteratur

Den anden modtager af forskningsfondens bevillinger har rettet blikket mod den grønne omstilling – set i et litterært og didaktisk lys.

Tobias Skiveren, som er adjunkt i Nordisk Sprog og Litteratur, tager således med sit projekt udgangspunkt i en idé om, at danskfaget tilbyder en oplagt mulighed for at kvalificere befolkningens evne til at identificere og reflektere over de rejse-, spise- og generelle forbrugsvaner, der er med til at drive den globale opvarmning.

Tobias Skiveren forklarer:

”Som et af uddannelsessystemets største fag er danskfaget det sted, de fleste af os lærer om vores kulturs historie og dermed også om de overleverede normer og idéer, der præger vores vaner i dag. På den baggrund undersøger forskningsprojektet, i hvilken udstrækning danskfaget ville kunne øge studerendes bevidsthed om deres vaners indvirkning på miljø og klima, hvis litteraturhistorieundervisningen skete ud fra såkaldt ’økokritiske’ principper," siger Arts-forskeren, som har modtaget midler fra en særlig pulje med fokus på grøn forskning.

Forskningsprojektet har fået titlen ’Environmental Literacy in L1 Education: Greening Danish Literary History’ og vil blandt andet forsøge at genskrive tre centrale perioder i litteraturhistorien for at spore fremkomsten af miljømæssigt problematiske normer og idéer.

”Derefter gennemfører projektet et feltstudie, der i samarbejde med tre gymnasielærere udvikler og tester nye didaktiske redskaber til at undervise i disse perioder. Og endelig bringes disse indsigter i kontakt med aktive gymnasielærere via en lærebog, formidlingsartikler og efteruddannelseskurser,” fortæller Tobias Skiveren.

Målet for projektet er ifølge ham ”at fremme danskfagets mulighed for at udbrede viden om de kulturelle faktorer af vores aktuelle miljø- og klimamæssige udfordringer,” lyder det.

Begge forskningsprojekter løber i første omgang over de næste tre år.


Yderligere information:

Shuang L. Frost, adjunkt
Institut for Kommunikation og Kultur, Afdeling for Digital Design og Informationsvidenskab
Mail: shuangfrost@cc.au.dk

Tobias Skiveren, adjunkt
Institut for Kommunikation og Kultur, Nordisk Sprog og Litteratur
Mail: tobiasskiveren@cc.au.dk