Aarhus Universitets segl

To IKK-forskere skal være fellows på AIAS

Til september starter lektor på medievidenskab Iben Have og lektor på æstetik og kultur Jan Løhmann Stephensen som fellows på AIAS. Her skal de i samarbejde med det interdisciplinære forskningscenter SHAPE arbejde med problematikker omkring demokrati og digitalt medborgerskab på hvert sit forskningsprojekt.

Jan Løhmann Stephensen og Iben Have skal til september være nye fellows på AIAS.

Sammen med otte andre fellows skal Iben Have, lektor på medievidenskab, og Jan Løhmann Stephensen, lektor på æstetik og kultur, fra september og ti måneder frem have deres faste gang på AIAS, Aarhus Institute of Advanced Studies. Her vil de være tilknyttet temagruppen AIAS-SHAPE, som sætter fokus på demokrati og digitalt medborgerskab. Udover at arbejde på deres individuelle forskningsprojekter skal de to IKK-forskere indgå i tværfagligt samarbejde med de andre fellows for at belyse temaet. 

 

Hvilke stemmer lytter vi til 
Iben Have, hvad går dit forskningsprojekt 'Resonating synthetic voices and listening citizens in TTS-assisted communication" 'i korte træk ud på?

"Projektet tager udgangspunkt i, at skriftlig onlinekommunikation, som ellers udelukkende er tavs, bliver lydliggjort på grund af den stigende interesse for anvendelsen af tekst-til-tale-teknologier, hvor syntetiske og menneskelignende stemmer læser teksten op for modtageren. Denne udvikling er en del af et større paradigmeskifte fra tekst til stemmer, i måden vi kommunikerer med og gennem teknologier på, og den har en umiddelbar demokratisk fordel i inklusionen af borgere med læse- og skrivevanskeligheder. Men udviklingen kalder også på kritiske undersøgelser af, hvilke stemmer, vi lytter til, og hvad de bærer med sig af non-verbal kommunikation i form af køn, alder, humør, stemninger, autenticitet, tillid og så videre. Og hvem kontrollerer egentlig hvilke stemmer, vi lytter til, og er teksten på de offentlige hjemmesider overhovedet egnet til at blive læst op?" fortæller Iben have. 

"Mit projekt har gennem kvalitative brugerstudier fokus på anvendelsen af TTS-teknologier (AI-baseret tekst-til-tale) og syntetiske stemmer i website-kommunikationen mellem danske offentlige myndigheder og borgere. Og så er det ambitionen at udvikle en teori omkring begrebet “resonant citizens”, der ikke kun handler om passiv ”responsivity ”and ”resonance” i perceptionen af de stemmer, vi lytter til, men også om aktiv og etisk ”responsibility” and ”reasonance," fortsætter hun. 

Hvad håber du på at få ud af dit Fellowship?

"Først og fremmest ser jeg frem til deltage i det inspirerende og internationale miljø, som både SHAPE og AIAS tilbyder. Den tværfaglige sparring er helt afgørende for kvaliteten af de svar og resultater, som mit projekt vil nå frem til. De resultater, jeg når frem til, vil blive publiceret som forskningsartikler, men vil også blive bredere formidlet gennem en podcastserie, som jeg skal lave i samarbejde med Videnslyd, og hvor vi blandt andet skal eksperimentere med forskellige typer at stemmer og oplevelsen af dem," fortæller Iben Have. 

AI i den offfentlige samtale
Jan Løhmann Stephensen, hvad går dit forskningsprojekt 'Chat Democracy: AI, Democratic Talk, and a New Shared Language' i korte træk ud på? 

"Mit projekt tager udgangspunkt i det forhold, at sprog er helt centralt for demokratiet. Men med den igangværende integration af store sprogmodel-baserede teknologier som ChatGPT i et væld af digitale kommunikationsplatforme, for eksempel sociale medier, som i tiltagende grad fungerer som kritisk infrastruktur for vores demokrati og samfundsliv, vil AI-teknologier snart blive integreret i demokratiske og sociale processer, der handler om kulturel meningsskabelse, politiske overvejelser og diskussioner samt opbygningen af fællesskaber og tilhørsforhold. Spørgsmålet bliver så, hvilke slags offentligheder og fællesskaber, der i den nære fremtid vil opstå, når diskussioner om politiske spørgsmål bliver viklet ind i og assisteret af det, jeg kalder 'info-diskursive deliberative’ hjælpemidler? Hvem kommer til orde? Om hvad? I hvilket og hvis sprog? Og hvilken slags borgere vil og kunne vi måske blive?" forklarer han. 

"En stor del af det bliver teoretisk skrivebordsarbejde, men jeg skal også arbejde med at udvikle og afvikle en række workshopformater med digitale og demokratiske dannelsesmæssigt intervenerende perspektiver. Grundantagelsen er nemlig, at hvis ikke udrulningen af disse teknologier skal ende i ren hat og briller, så kræver det også, at vi borgere bliver skarpere på, hvad det der demokrati, vi går og deltager i, egentlig kan være for en størrelse, samt hvordan teknologien også kan bruges i den sammenhæng," siger Jan Løhmann Stephensen. 

Hvad håber du på at få ud af dit Fellowship?

"For det første er det jo et privilegie at få lov til at få noget fordybelsestid og så oven i købet sammen med en masse andre spændende forskere, som interesserer sig for noget, der flugter med det, jeg selv går og laver. Så jeg forventer helt sikkert også at lære en masse af de andre fellows på AIAS, både hvad angår det konkrete indhold af deres projekter, og hvad angår alt det interdisciplinære. Også selv om jeg jo selv kommer fra en afdeling og uddannelse, Æstetik & Kultur, som helt grundlæggende altid arbejder på tværs af felter," fortæller Jan Løhmann Stephensen. 


Yderligere oplysninger

Iben Have, lektor
Institut for Kommunikation og Kultur, Afdeling for Medievidenskab og Journalistik 
Mail: ibenhave@cc.au.dk

Jan Løhmann Stephensen, lektor
Institut for Kommunikation og Kultur, Afdeling for Kunsthistorie, Æstetik og Kultur og Museologi
Mail: jloehmanns@cc.au.dk

Læs mere på Aarhus Institute of Advanced Studies' hjemmeside