Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Efter- og videreuddannelse på Arts

Institut for Kultur og Samfund

Institut for Kommunikation og Kultur

DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse

Master som fleksibelt forløb på Arts

Hvis du har brug for en forskningsbaseret videreuddannelse inden for et fagområde, hvor der ikke allerede findes en relevant masteruddannelse, så er en masteruddannelse som fleksibelt forløb måske en mulighed. Det fleksible forløb giver dig mulighed for at sammensætte en masteruddannelse af moduler fra forskellige uddannelser. I et obligatorisk vejledningsforløb sammensætter du - i samarbejde med en faglig vejleder - din personlige uddannelsesplan. Planen tager udgangspunkt i din adgangsgivende uddannelse og din erhvervs- og livserfaring.

Dit uddannelsesforløb bliver sat sammen af moduler fra forskellige masteruddannelser og/eller af enkeltfag fra kandidatuddannelser. Din personlige uddannelsesplan fungerer som en studieordning, der fastsætter mål og tidsplan for de enkelte uddannelseselementer og for det afsluttende afgangsprojekt.

Før du søger om optagelse på et obligatorisk vejledningsforløb, skal du overveje, hvilket fagområde og institut dine uddannelsesønsker hører under.

Hovedemnet for din uddannelse skal kunne placeres under ét af de 3 institutter på Arts:

Hvis du er itvivl, om et fleksibelt forløb er relevant for dig, eller hvilket institut din uddannelse skal ligge under, er du velkommen til at kontakte:

 • Susanne Jacobsen, Efter- og Videreuddannelse, Arts
  E: suj@au.dk
  T: 8715 2807 (Hverdage undt. onsdag - kl. 9-11:30)

Master som fleksibelt forløb på DPU

For masteruddannelse som fleksibelt forløb under DPU er der ansøgningsfrist til det obligatoriske vejledningsforløb henholdsvis 2. maj med henblik på studiestart i efteråret og 15. november med henblik på studiestart i foråret.

Master som fleksibelt forløb på IKK eller IKS

For masteruddannelsen som fleksibelt forløb under Institut for Kultur og Samfund - herunder Teologi - eller Institut for Kommunikation og Kultur er der ansøgningsfrist til det obligatoriske vejledningsforløb henholdsvis 1. september med henblik på studiestart i foråret og 1. februar med henblik på studiestart i efteråret.

Master som fleksibelt forløb på Aarhus Universitets øvrige fagområder

Læs om Master som fleksibelt forløb på Aarhus Universitet

Mastervalgfag / korte efteruddannelsesforløb

Valgfagene på DPU's masteruddannelser kan gennemføres som del af en masteruddannelse eller som selvstændige efteruddannelsesforløb på masterniveau. Hvert valgfag er på 5 ECTS.

I foråret 2021 udbydes:

 • Karrierevejledning til arbejdsmarkedet
 • Profession, professionalisme og professionel dømmekraft
 • Emotionelt arbejde i professionelle samtaler
 • Teknologiforståelse i professionsarbejdet
 • Tranfer og implementering af viden på arbejdspladser og i organisationer
 • Trivsel og trivselsfremme
 • Marginalisering og udsathed blandt børn og unge
 • Fællesskabende praksis i tværprofessionelt velfærdsarbejde

Læs mere om valgfag på DPU Master

Tilvalg på Arts

På Arts er det muligt at sammensætte et helt tilvalg, eller sidefag som det også kaldes, og dermed opnå, hvad der svarer til undervisningskompetence i gymnasieskolerne.

Ligesom ved bachelor- og kandidatuddannelserne består et tilvalg af en række forskellige fag og eksamensdiscipliner. For at opnå et helt tilvalg skal du aflægge alle eksamensdiscipliner i det pågældende tilvalg. Hvis du ønsker at opnå undervisningskompetence i gymnasieskolerne inden for et bestemt fagområde, er det vigtigt, at du tager både bachelor- og kandidattilvalg. Du skal være opmærksom på, at du kun opnår officiel undervisningskompetence, hvis du i forvejen har en cand.mag. /cand. scient.

Du kan læse mere om de forskellige tilvalg, som udbydes på Aarhus Universitet i vores tilvalgsguide:

Under det enkelte tilvalgs opbygning kan du se hvilke fag, der indgår i henholdsvis bachelor- og kandidattilvalget. Et tilvalg på Arts har som hovedregel et omfang af 90 ECTS. Men hvis du har en anden baggrund end en humanistisk universitetsuddannelse, vil du skulle have et udvidet kandidattilvalg på yderligere 30 ECTS, også kaldet B-linje.

Tilvalg læses via tompladsordningen, hvor du følger enkeltfagene i dagtimerne sammen med vores fuldtidsstuderende. Som regel vil du skulle bestå fagene på bachelortilvalget først.

på enkelte uddannelser vil det dog også være muligt at læse enkeltfagene fra bachelor- og kandidattilvalg som weekendundervisning på det, vi kalder heltidsuddannelse på deltid:

Her udbydes enkeltfagene fra tilvalget løbende, således at det bliver muligt at tage et helt tilvalgover ca. 3 år. Der stilles derfor ikke krav om, at du skal bestå bachelorfagene førend kandidatfagene.

Det er også muligt at kombinere heltidsuddannelse på deltid med tompladsordningen.

Heltidsuddannelse på deltid

Et enkeltfag på deltid er en oplagt mulighed, hvis du har brug for nye færdigheder eller måske ønsker at gå i dybden med en faglig interesse.

Arts tilbyder en række forskellige enkeltfag og moduler på deltid, og du kan vælge efter, hvad der er en fordel for dig og din karriere.

Aktuelle tilbud:

Kontakt: Efter- og videreuddannelse, Arts-studier

Heltid på deltid

Begrebet "heltid på deltid" dækker over Aarhus Universitets heltidsuddannelser i dagtimerne udbudt med undervisning tilrettelagt på deltid.

Tompladsordningen

Som studerende på tompladsordningen betaler du for en plads på et enkeltfag på en af en af universitetets fuldtidsuddannelser.

Tompladsordningen er en god mulighed for at opgradere og udvide dine kompetencer. Du kan vælge blandt mange af de fag, som udbydes af Aarhus Universitet, og du kan derved drage nytte af den nyeste forskning inden for det fagområde, som interesserer dig.

De eneste betingelser for optagelse er, at der skal være en ledig plads på det enkeltfag, du ønsker at følge, at du opfylder adgangskravene og at du har mulighed for at studere i dagtimerne.

Korte kurser

Korte kurser på Arts:

 


Aarhus Universitet udbyder en række korte kurser. Find dem på siden her:

Praktisk information

Du kan finde information vedr. it-systemer, undervisning, eksamen og andre emner, der kan være relevant, når du er indskrevet ved Efter- og Videreuddannelse her

Information om ansøgning og deltagerbetaling finder du under de enkelte uddannelser.

Kontakt

Efter- og Videreuddannelse,
Arts Studier

Tåsingegade 3, Bygning 1443, 2. sal
8000 Aarhus C
Telefon: 8716 1097
E-mail: evu.arts@au.dk 

Telefontid: Hverdage 9-12 (onsdag lukket)

OBS: Pga. af den nuværende situation vil vi desværre ikke være at træffe personligt eller på telefon, men send os gerne en mail.

Studiecenter Arts i Emdrup 
Tuborgvej 164, Bygning A, Lok. 115
2400 København NV
Telefon: 8716 1087
Skriv til studiecenteret

Åbningstider

Studiecenter Arts i Aarhus
Tåsingegade 3, Bygning 1442, Stuen
8000 Aarhus C 
Telefon: 8716 1087
Skriv til studiecenteret  

Åbningstider