Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement

Hvad kan få elever til at præstere bedre i skolen? Det har en stor anlagt undersøgelse af 800 metaanalyser forsøgt at afdække.

11.08.2009 | meth

"The remarkable feature of the evidence is that the biggest effects on student learning occur when teachers become learners of their own teaching, and when students become their own teachers" er en af New Zealandske John Hatties hovedkonklusioner på s. 22 i bogen A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement.

John Hattie's metaanalyse af over 800 metaanalyser udkom i januar 2009. Bogen er resultatet af 15 års forskning. Undersøgelsen repræsenterer den største evidensbaserede undersøgelse foretaget nogensinde af, hvad der virker i skolen, når elevernes læring skal forbedres.

John Hattie opstiller en model bestående af seks faktorer, der spiller ind på elvernes præstationer: Eleven selv, hjemmet, skolen, læreren, skolens indholdsside og undervisningsmetoder. John Hattie har brugt denne model til at systematisere de mange metaanalyser og til at se på, hvordan og i hvor høj grad de enkelte faktorer influerer på elevens præstation.

De vigtigste faktorer
Sven Erik Nordenbo, direktør for Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning påpeger, at John Hatties konklusioner stemmer overens med resultaterne i den rapport, som Clearinghouse sidste år udarbejdede for det norske undervisningsministerium. De væsentligste faktorer er lærerens evne til at etablere sociale relationer til eleverne og lærerens evne til at 'regellede', dvs. klart og eksplicit at udtrykke hvilke regler, der gælder for klassens arbejde, og derigennem bevirke, at eleverne lidt efter lidt selv overtager disse regler. Hertil kommer lærerens evne til at undervise godt i sit fag (såkaldt fagdidaktik).

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning skriver en uddybende anmeldelse af bogen i et senere nyhedsbrev, hvor vi også vil se på de metoder, som John Hattie har anvendt.

A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement / John A. C. Hattie. - Abingdon : Routledge, 2008. - ix, 378 s.

Yderligere oplysninger
Michael Søgaard Larsen, T: 8888 9357, E: msl@dpu.dk

3:Nyhed, 75:Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning