Aarhus Universitets segl

To forskere fra Arts får tildelt millionbevillinger af Velux Fonden

Med afsæt i forskningsprojekter om undervisningen af dansk som andetsprog og fremkomsten af 1700-tallets moderne videnskab og fiktion har to forskere fra Arts modtaget støtte fra Velux Fondens særlige kernegruppeprogram.

Professor i spansk Susana Silvia Fernández.
Lektor i nordisk sprog og litteratur Simona Zetterberg-Nielsen.

To forskere fra Institut for Kommunikation og Kultur på Arts er blandt dette års modtagere af Velux Fondens kernegruppeprogram, hvis formål er at ’støtte fri, original grundforskning inden for humaniora og beslægtede samfundsvidenskabelige fag,’ som det hedder i fondens beskrivelse.

Professor i spansk Susana Silvia Fernández og Simona Zetterberg-Nielsen, der er lektor i nordisk sprog og litteratur, har således begge modtaget en bevilling på knap seks millioner kroner til hvert deres forskningsprojekt, som med forskernes ord undersøger henholdsvis 'interkulturel pragmatik i undervisningen af dansk som andetsprog’ og 'videnskabens og fiktionens fremkomst under den videnskabelige revolution i Danmark’.

Om ambitionen for Velux Fondens kernegruppeprogram siger programchef i fonden, Henrik Tronier:

”Humanvidenskaberne er med til at udvikle det danske demokratiske samfund på et oplyst, inkluderende og bæredygtigt grundlag. Med kernegruppeprogrammet giver vi forskerne frihed til at kunne forfølge egne, originale ideer.”

Læs mere om de to forskningsprojekter fra Arts her:

Bevillingsmodtager:
Susana Silvia Fernández, professor (bevillingen er givet i samarbejde med lektor Carsten Levisen fra Roskilde Universitet)

Titel på forskningsprojektet:
’Når dansk bliver til: Interkulturel Pragmatik i undervisningen af dansk som andetsprog’

Om forskningsprojektet:
Projektet udvikler en ny vision for studiet af dansk som andetsprog. I mødestedet mellem interkulturel pragmatik og sprogpædagogik gentænker vi tilegnelsen af dansk hos migranter. Vi understøtter udviklingen af interkulturel kommunikativ kompetence gennem (i) udviklingen af et 'minimaldansk', et metasprog bestående af helt basale ord, (ii) en 'kulturordbog' over komplekse kulturelle begreber og sprogbrugsnormer skrevet i minimaldansk samt (iii) læringsaktiviteter med fokus på interaktion og refleksion. Vi identificerer de centrale kulturelle nøgleord for dansk og artikulerer uskrevne sprogbrugsnormer gennem 'kulturelle scripts'. Vi udvikler og afprøver vores produkter i samarbejde med dansklærere og -lærende, og vi skaber med vores arbejde nye forskningsindsigter i sprogpædagogik og i sammenhængen mellem sprog og kultur.

Beløbsstørrelse: 5.999.963 kroner.


Bevillingsmodtager:
Simona Zetterberg-Nielsen, lektor

Titel på forskningsprojektet:
’Videnskabens og fiktionens fremkomst under den videnskabelige revolution i Danmark’

Om forskningsprojektet:
Projektet undersøger, hvordan moderne fiktion og videnskab opstod og formede hinanden i 1700-tallets Danmark. Det gøres ved at analysere forholdet mellem fiktive og videnskabelige diskurser i fire af de genrer, der stod mest centralt i denne udvikling: romaner, videnskabelige publikationer, tidsskrifter og lærebogsmateriale. Målet er at levere et korrektiv til både videnskabs- og litteraturhistorien ved at vise, hvordan videnskab og fiktion var gensidigt afhængige, da de opstod, og stadig den dag i dag hviler på en fælles forståelse af sandhed.

Beløbsstørrelse: 5.999.997 kroner.