Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Arts-underviser: Sådan strukturerer jeg undervisning i min nye hverdag

I en periode, hvor arbejdet for langt de fleste undervisere er rykket hjem, opstår en række nye udfordringer: Hvordan tilrettelægger man fx sin undervisning sideløbende med familieliv og husholdning? Anette Vandsø, der underviser på Æstetik og kultur, kommer her med sit bud.

21.04.2020 | Emma Nørgaard Jacobsen

Ph.d. og lektor Anette Vandsø underviser to gange om ugen i et mediefag på Institut for Kommunikation og kultur - Æstetik og kultur. I faget kombineres teori og praksis i undervisningen, hvilket har gjort det ekstra udfordrende, at hendes undervisning nu skal foregå online:

“Udfordringen med karantænen er, at man kan have svært ved at sikre sig, at de studerende arbejder, og at de får et læringsmæssigt udbytte af arbejdet”, fortæller Anette Vandsø. I hendes fag skal de studerende både læse teoretiske tekster og lave praksisøvelser - og særligt her kan det være svære at vurdere de studerendes udbytte.

Brug de værktøjer, du har i rygsækken

Anette Vandsø er selv eneste voksen i en husstand med to skolebørn, der i øjeblikket også er hjemsendt. Hun fortæller, at hun har måttet tage timer fra privatlivet for at kunne omstille sit undervisningsforløb til at foregå online. Hun deler sin erfaring med at jonglere mellem arbejds- og privatliv: 

“To råd til en kollega ville være, at man ikke skal tage mere tid fra privatlivet, end man personligt har råd til eller ønsker. Derudover mener jeg, at man i en krise skal bruge de redskaber, man har i sin egen rygsæk, frem for at bruge energi på at tilegne sig en masse nye,” fortæller Anette Vandsø.

Anette Vandsø har selv forsket i lyd og æstetisk praksis og arbejdet digitale platforme til gruppearbejde samt læseprocesser i grupper under sit adjunktpædagogikum. Derfor har også det været overskueligt for hende at arbejde videre med det i sin online undervisningspraksis. Men hun understreger, at det ikke nødvendigvis er en god løsning for alle. I stedet er det vigtigt at trække på nogle af sine personlige kompetencer og færdigheder.

“Så kig i rygsækken og brug det, du har,” siger hun.

En uge som (online) underviser på Arts

Siden den fysiske undervisning blev lukket ned, har Anette Vandsø brugt tid på at udvikle et online undervisningsforløb, der fungerer for både hende og de studerende. Hun har erfaret, at det er en god idé at tænke sin undervisning som et forløb, hvor strukturen kan gentages uge efter uge. På den måde opstår en vis rutine for de studerende, samtidig med, at hun kan spare tid på forberedelsen. 

Som det første erfarede Anette Vandsø hurtigt, at den traditionelle forelæsning måtte omtænkes. Derfor begyndte hun i stedet at arbejde i flere, men kortere, undervisningssessioner og at tænke flere delelementer ind i sin undervisning end normalt. Dermed kom det ugentlige undervisningsforløb til at bestå af oplæg i form af en indtalt videoforelæsning efterfulgt af relevante øvelser for de studerende, som afsluttes med peer to peer og underviserfeedback både skriftligt og i det virtuelle rum på Blackboard. 

Disse elementer blev udgangspunkt for Anette Vandsøs undervisningspraksis, og hun fortæller, hvordan en typisk uge, hvor hun underviser torsdag og fredag, kan se ud:

  • Torsdag:

“Jeg udleverer det indtalte slideshow og en gruppeøvelse - i denne uge er det en kollektiv læseøvelse baseret på dagens teoretiske tekster (ca. 1,5 times arbejde). Læseøvelsen udmunder sig i, at de studerende skal skrive små skemaer og referater af dagens tekster, som jeg kommenterer på i Google Docs, hvorefter de studerende igen skal rette dem igennem og aflevere dem”

  • Fredag:

“Vi mødes i Blackboards virtuelle rum og taler om de studerendes besvarelser. Her i det virtuelle rum afleverer jeg også den næste praksisøvelse, som tager udgangspunkt i en af de tekster, de studerende har læst.”

For Anette Vandsø er det vigtigt at aktivere de studerende i undervisningen og bruge forskellige værktøjer, som kan skabe variation. Fredagens praksisøvelse handlede for eksempel om “lytning som æstetisk praksis” i en karantæneperiode. I en tid hvor de studerende bruger meget tid derhjemme, skulle de lytte til deres hjem, lave en komposition ud fra hjemmets lyde og derefter dele deres erfaringer via en kort tekst. Til sådanne øvelser bruger Anette Vandsø værktøjet Padlet, der gør det let at dele, samle og danne overblik over de studerendes input og knytte an til efterfølgende diskussion i plenum.

Ugen efter blev struktureret efter samme principper med et rammesættende indtalt slideshow og en øvelse. Her gik opgaven torsdag på, at de studerende skulle forberede et kort gruppeoplæg, der knytter deres praksisøvelse til de medieteoretiske tekster, som de kunne præsentere på det virtuelle rum fredag.

Tid til feedback

“Noget, jeg har lært, er, hvor glade de studerende er for konkret feedback fra underviser. Som underviser er det dog svært at få tid til i et “almindeligt” undervisningsforløb, hvor undervisningen foregår i et lokale, der lægger op til tre timers-forelæsninger,” fortæller Anette Vandsø. 

Idet hun har kortet sine undervisningssessioner ned i den virtuelle undervisning, har hun fået mere tid til at give sine studerende feedback, og det har hun haft god erfaring med. Dermed er nogle af de tiltag, hun har lavet i sin undervisningsomlægning, også nogle hun tager med, når hun på et tidspunkt vender tilbage til en almindelig hverdag.

“For fremtiden vil jeg nok vælge at lave kortere forelæsninger nogle gange for at få tid til den feedback, jeg har kunnet give de studerende, mens undervisningen har været omlagt til fjernundervisning”, afslutter hun.

Arts, Medarbejdere
Tags: Undervisning, Online, Padlet, Arts, Underviser, Undervisningsomlægning