Aarhus Universitets segl

DPU-studerende gav på bud på løsninger af velfærdsstatens udfordringer til case competition

Hvordan kan studerende inden for det pædagogiske og uddannelsesvidenskabelige felt med deres faglighed give bud på løsninger af velfærdsstatens helt store udfordringer med inklusion, mistrivsel og ungefællesskaber? Det var fokus for Learning lab for practice på DPU fra 29. februar til 1. marts.

Der sydede af aktivitet, da 50 studerende fordelt på 11 hold stillede op til to dages case competition i form af Learning lab for practice på DPU i Emdrup. Med afsæt i deres faglighed skulle de studerende på 24 timer komme med deres bedste bud på, hvordan man kan knække nogle af velfærdsstatens store problemer blandt børn og unge.

Opdragsgiverne var Gladsaxe Kommune og Greve Kommune sammen med Kommunernes Landsforening (KL), Studievalg Danmark, Ligeværd og Nationalt videncenter for læsning.

De havde stillet en række spørgsmål, bl.a. om hvordan man undersøger, om et kommunalt projekt om co-teaching rent faktisk fører til bedre inklusion, hvordan viden fra PPR kan bidrage til udviklingen af kvalitet i dagtilbud med fokus på stærke børnefællesskaber, hvordan billedbøger kan bidrage til tidlig læseindsats i daginstitutionerne, og hvordan vi rekrutterer og fastholder flere unge i aktive trivselsfremmende idrætsfællesskaber.

Stifteren af Happy 42 Lasse Chor gav afsættet med en introduktion til design thinking som metode til ideudvikling og til pitching-formatet. Derefter fik de studerende 24 timer til at få indsigt i problemets kontekst og finde på løsninger, som de præsenterede for et dommerpanel bestående af Catarina Brasch Widunok, Training Project Manager hos Novo Nordisk, Maj Parker Wagner Skjødt, chefkonsulent på KU og Maria Brøndum, forretningschef for uddannelse og sociale indsatser hos Grennesminde.

Bedste pitch og WTF-prisen

Bedste pitch blev en løsning på at få flere pædagoger engageret i og få ejerskab til tidlig læsning via en sanse-/læsebogbus. WTF-prisen for det forslag, som tænkte mest ud af boksen, blev en løsning på at få flere unge involveret og fastholdt i foreningsidrætslivet i Greve via ungeinvolvering. Pitchet inkluderede et overvoice-rap med Tessa, der rapper til Vestegnens unge om, at det er sejt og sjovt at være en del af et fællesskab.

Og vinderne blev ...

Det samlede vinderhold bestod af Rune Boelsmand Bak, Anton Svendsen og Line Vahlun Heilberg med deres bud på et nyt evalueringsformat til at måle effekten af et Co-teaching projekt.

Projektet involverede at få eleverne på de forskellige klassetrin til at definere, hvad de forstår ved ‘fællesskab, deltagelse, venskab’, så det ikke er voksendefinerede begreber, og at bruge leg og banko til at vurdere om flere børn i løbet af forløbet med co-teaching får mulighed for faglig og social deltagelse i fællesskabet.