Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Danmarks første professor i internetforskning takker af

Niels Ole Finnemann, professor i internetforskning ved Institut for Æstetik og Kommunikation, takker af den 23. maj 2014 efter igennem en lang årrække at have spillet en afgørende rolle for opbygningen af internetforskningen i Danmark.

22.04.2014 | Niels Brügger

Niels Ole Finnemann er uddannet mag.art. i Nordisk Litteratur (1981) fra Aarhus Universitet og blev i 1988 forskningsstipendiat ved universitetets dengang nyoprettede Center for Kulturforskning, hvor han var tilknyttet indtil 1991. Her blev grunden lagt til disputatsen Tanke, Sprog og Maskine (1994) der markerer et nybrud i forståelsen af computeren og det digitale alfabet. Kort efter at være blevet ansat som lektor på Medievidenskab, blev han i 1997 leder af Center for Kulturforskning, hvor han frem til 2000 etablerede et produktivt, tværfagligt miljø og især fik sat fokus på de problemstillinger, der knytter sig til det digitale.

Med afsæt i disputatsen har Niels Ole Finnemann spillet en afgørende rolle for opbygningen af internetforskningen ikke blot på Aarhus Universitet, men også i dansk sammenhæng i det hele taget. Arbejdet med at skabe et stærkt internetforskningsmiljø har udmøntet sig i et utal af publikationer og forelæsninger, såvel internationale som danske, samt i både opbygningen af en organisatorisk ramme for internetforskningen — Center for Internetforskning, som han var leder af 2000-10 — og i de forberedende arbejder for oprettelsen af et nationalt dansk internetarkiv, Netarkivet, der blev etableret i 2005.

Derudover har han været en central aktør i større nationale forskningsprojekter såsom MODINET og LARM, og i 2008-11 ledte han det FKK-støttede forskningsprojekt ‘Offentlighedens nye grænseflader’. Endelig har han i de senere år taget aktivt del i diskussionerne af Digital Humanities, blandt andet gennem arbejdet i det nationale Digital Humanities Lab, der blev etableret i 2012.

I 2005 blev Niels Ole Finnemann Danmarks første professor i internetforskning, og ud over en stadigt stigende videnskabelig produktion og bred formidling, så har han deltaget i flere nationale og internationale projekter og råd, eksempelvis to EU-COST Actions, redaktionsgruppen for Netarkivet samt ekspertpaneler for Norges Forskningsråd og EUs 7. rammeprogram.

Den røde tråd i Niels Ole Finnemanns lange akademisk kariere er arbejdet med grundlæggende problemstillinger, det være sig humanistisk forsknings fundamentale spørgsmål eller de digitale mediers grundlæggende væremåde.

Niels Ole Finnemann holder fratrædelsesforelæsning 23. maj kl.13.15 i det store auditorium i Nygaardbygningen.
Bygning 5335, lokale 016. Efterfølgende er der reception i bygning 5335, lokale 229.

 

 

 

Navne