Aarhus Universitets segl

Forskningsprojekt om frafald på SOSU-uddannelsen får støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond

Der er stort politisk fokus på, hvordan vi kan tiltrække og fastholde flere unge på erhvervsuddannelserne. Nana Clemensen fra DPU skal nu med en millionbevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond i ryggen undersøge sproglige udfordringers betydning for frafald på SOSU-uddannelserne.

Læs mere på Danmarks Frie Forskningsfonds hjemmeside:

https://dff.dk/aktuelt/nyheder/40-millioner-kroner-styrker-forskning-i-folkeskolen-og-pa-erhvervsuddannelserne

Kontakt

Nana Clemensen

T:  61 66 08 25
E: nacl@edu.au.dk

Danmarks Frie Forskningsfond har netop uddelt godt 40 mio. kr. til seks originale forskningsideer, som skal styrke læring og trivsel i folkeskolen, og fem originale forskningsideer, som skal skabe stærkere forskningsmiljøer for erhvervsuddannelserne.

Nana Clemensen, lektor ved DPU, Aarhus Universitet er blandt modtagerne af forskningsstøtte inden for temaet ”Stærkere forskningsmiljøer for erhvervsuddannelserne”. Mere end 30% af eleverne på SOSU-uddannelserne har dansk som andetsprog, og med en bevilling på knap 3,2 mio. kroner skal Nana Clemensen i et nyt forskningsprojekt undersøge, hvordan sproget kan udgøre en barriere for at gennemføre en SOSU-uddannelse, og hvordan denne barriere kan afhjælpes.

Om forskningsprojektet

Projektets titel:

"Sociolinguistic Barriers and Potentials among Second Language Learners in Danish Social and Healthcare Education"

Høje frafaldsprocenter har længe præget Social- og sundhedsuddannelserne (SOSU) i Danmark, med nylige tal på over 35%. En vigtig grund til frafaldet er sproglige vanskeligheder blandt de mere end 30% SOSU-elever, der har dansk som andetsprog, og som tilsammen repræsenterer 109 forskellige nationaliteter. Gennem seks måneders sproglig-etnografisk dataindsamling på tværs af forskellige dele af SOSU-uddannelsen undersøger projektet sproglige praksisser, begrænsninger og muligheder for fastholdelse og øget kvalificering af etniske minoritetselever. Med afsæt i sociokulturelle teorier om andetsprogstilegnelse og begreber som 'immigrant drive' og 'omsorgssubjekter' udforsker vi elevernes reaktioner på de sproglige praksisser og forventninger, de møder på SOSU-uddannelsen, og hvilken rolle disse reaktioner spiller i dannelsen af professionelle sundhedsidentiteter og repertoirer i Denmark.