Aarhus Universitets segl

Forskningsprojekter om digital etik og musikkens historiske følelseslandskab modtager millionstøtte

Danmarks Frie Forskningsfond bevilliger midler til to nye projekter, der kaster lys over henholdsvis etik i teknologiudvikling og musikalske følelser i Aarhus.

Inden for temaet Kultur og Kommunikation har Danmarks Frie Forskningsfond netop uddelt midler for knap 31,5 millioner kroner. To af de forskningsprojekter, der har modtaget støtte er ledet af Arts-forskere.

Christian Dindler fra Afdeling for Digital Design og Informationsvidenskab står i spidsen for det første af de to projekter. Med en bevilling på knap 2,9 millioner kroner i ryggen undersøger projektet DEEP: Design Ethics in Practice de etiske spørgsmål, der er kommet til syne, efter vi har fået den digitale teknologi tæt ind på livet.
Vi diskuterer allerede, hvad digitale teknologier gør ved fællesskabet, den demokratiske dialog og sundheden, mens vi forsøger at blive kloge på, hvordan vi skal omgås og dele data. Ifølge Christian Dindler er der dog et andet aspekt, der er mindst lige så vigtigt at forholde sig til, og som vi mangler viden om:

”Der hviler et enormt ansvar på de mennesker, der arbejder med at designe den teknologi, der omgiver os. Selvom der er mange bud på, hvordan etik forholder sig til teknologi, mangler vi kendskab til, hvordan blandt andet designere og programmører håndterer de etiske dilemmaer, der uundgåeligt opstår, når teknologi udvikles.”

Forskerne skal altså undersøge, hvordan de mennesker, der er involverede i udviklingen af teknologi, forstår etik som en del af deres arbejde. Ud fra dette vil de blandt andet udvikle et begrebsapparat, der netop hjælper os med at forstå, hvordan etik håndteres af de mennesker, der udvikler teknologien. På den måde skal projektet sætte forskere og praktikere i danske virksomheder i stand til at forstå, italesætte og håndtere etik som en iboende del af teknologiudvikling, som den udspiller sig i praksis.

”Samtidig med, at projektet vil bidrage med konkrete casestudier, vil vi desuden også give konkrete bud på værktøjer og metoder, der kan hjælpe praktikere med at arbejde med etik som en central del af teknologiudvikling,” fortæller Christian Dindler.

I projektet er en del eksterne samarbejdspartnere involveret. I advisory board sidder blandt andet Christina Melander fra Dansk Design Center, Katie Shilton fra University of Maryland samt Chris Frauenberger fra University of Salzburg.


Bertel Nygaard fra Historie står i spidsen for projektet Slingrer ned ad Vestergade: Musico-emotional styles in Aarhus during the long 1970s. Også dette projekt har modtaget knap 2,9 millioner kroner fra Danmarks Frie Forskningsfond.
Forskerne undersøger her historisk specifikke sammenhænge mellem musik og følelser, i projektet nærmere kategoriseret som historiske musikfølelsesstilarter (musico-emotional styles). På den måde udforsker de, hvordan individer i konkrete, rumlige omgivelser udøver og forhandler fællesskaber gennem følelsespraksisser i relation til musik.

”Konkret vil vi studere de følelsesmæssige udtryk, som kendetegnede for eksempel hippie- disker- og rockerfællesskaberne. Samtidig vil vi undersøge, hvordan individer regulerede følelser, når de vekslede mellem stilarter i relation til bestemte aarhusianske musiksteder gennem de såkaldte ’lange 1970’erne’,” forklarer Bertel Nygaard.

Formålet med projektet er blandt andet at styrke både videnskabens og det øvrige samfunds forståelse af følelser som historisk formede og foranderlige størrelser. Samtidig skal det øge opmærksomheden omkring musikkens store kulturelle og samfundsmæssige rolle. Det skal vække interesse hos de vide kredse af borgere, hvis liv på den ene eller anden måde er blevet berørt af den populære musik fra 1960’erne til 1980’erne. Selvom Aarhus er fokuspunktet, vil resultaterne af forskningen også være relevante i andre byer og lande. Om sine forventninger til resultatet fortæller Bertel Nygaard:

”Jeg forventer, at vi bliver klogere på, hvor forskelligt musik kan forbindes i skiftende historiske sammenhænge, selv i en enkelt by og inden for en kort årrække. Samtidig regner jeg med, at vi vil udbygge vores kontaktnetværk både til musiklivet og i forskerkredse. Derigennem vil vi kunne bidrage til de initiativer til at indsamle og formidle historien, som vi allerede er forbundet med. Herunder ikke mindst det kommende Danmarks Rock Arkiv.”

Nyheden er baseret på projektbeskrivelserne fra Danmarks Frie Forskningsfond.


Om Danmarks Frie Forskningsfond

Danmarks Frie Forskningsfond er en offentlig fond, der yder finansiel støtte til originale og initiativrige forskningsaktiviteter i Danmark. For et samlet beløb på knap 1,5 milliarder kroner uddeler fonden hvert år omkring 400 bevillinger til nysgerrighedsdrevne forskningsprojekter. Samtidig arbejder de på at forbedre det internationale forskningssamarbejde samt at styrke formidling og anvendelse af forskningsresultater. For at sikre de bedste vilkår for fri forskning i Danmark yder fonden desuden rådgivning til uddannelses- og forskningsministeren, Folketinget og regeringen.


Yderligere information

Christian Dindler, lektor, adjunkt
Afdeling for Digital Design og Informationsvidenskab
E-mail: dindler@cavi.au.dk
Telefon: 8716 2016

Bertel Nygaard, lektor
Afdeling for Historie
E-mail: bertel.nygaard@cas.au.dk
Telefon: 8716 2225