Aarhus Universitets segl

Globale vinkler på søfart

Hvad kan en havn i Ghana lære danske havne og forskere om relationen mellem by og havn? Det er et af de centrale spørgsmål, som forskere fra Aarhus og Ghana mødes om på Aarhus Havn den 23.-25. maj.

Som led i forskningsprocessen har forskerteamet, der står bag PEPP-projekterne, ad flere omgange besøgt Aarhus Havn og Tema Havn i Ghana. Her mødtes de på Aarhus Havn med DanPilot, der har været med til at undervise ghanesiske lodser og slæbebådskaptajner. (Foto: PEPP-forskerteamet)

Umiddelbart kan koblingen mellem Tema Havn i Ghana og Aarhus Havn måske være svær at identificere. Alligevel, er der en særlig grund til, at netop disse havne er knyttet til hinanden. Frem til 2025 indgår Danmark nemlig i et sektorsamarbejde med Ghana, der skal bidrage til kapacitetsopbygning i den maritime sektor til gavn for både Danmark og Ghana.

Det danske udenrigsministerium har forskellige forskningsprojekter tilknyttet sektorsamarbejdet, og lektor ved Aarhus Universitet, Annette Skovsted Hansen, står i spidsen for to af projekterne. Hun fortæller om projekterne:

”Vi har blandt andet undersøgt, hvordan den nye havneterminal på Tema Havn bidrager til bæredygtig industrialisering af Ghana, men også hvilke udfordringer, der undervejs er opstået omkring blandt andet kommunikation og bæredygtighed.”

Som led i forskningsprojektet er hele den transnationale forskergruppe i Aarhus den 23.-25. maj. Her skal de blandt andet deltage i en workshop arrangeret af netværksorganisationen Maritime Research Alliance. Annette Skovsted Hansen sidder i styregruppen i MRA, og den position giver hende mulighed for at anvende resultater fra forskergruppens undersøgelser, der kan bidrage til både at udfordre og udvikle synet på effektivitet og sikkerhed omkring havnemiljøer i Danmark.

Om workshoppen på Aarhus Havn den 24. maj, fortæller hun:

 ”Det, jeg forventer af arrangementet, er, at vi i samtalen med andre forskere og forskellige folk, der arbejder på havnen og er interesserede i det her samarbejde, kommer frem til de spørgsmål, der bliver vigtige at stille i fremtidige forskningsprojekter.”

To havne 8000 kilometer fra hinanden

Kulturelle og økonomiske forskelle gør det svært at sammenligne Ghana og Danmark, men projektet og samarbejdet mellem de to importhavne skal sætte fokus på de erfaringer, der for begge parter er meningsfulde at udveksle.

Et af de helt særlige led i dén proces er Andreas Hermansson, der til dagligt er lods på Aarhus Havn. Han har taget turen til Ghana, for at møde lodser og slæbebådskaptajner på havnen i Tema som forberedelse til senere, i samspil med DanPilot, at skulle undervise dem på Aarhus Havn. Mens samarbejdet blandt andet har medført, at ghaneserne har købt dansk uddannelse af lodser og slæbebådskaptajner, er der også pointer, som Danmarks havnebyer kan tage med sig. Andreas Hermansson forklarer:

”Hvis jeg skal komme med et eksempel i forhold til lodsafdelingen, så har de ghanesiske myndigheder bestemt, at alle skibe ved ankomst og afgang skal assisteres af lods og slæbebåde af sikkerhedsmæssige grunde. Det kommercielle pres i Danmark har gjort, at det herhjemme ikke er et krav for alle skibe, men ud fra et sikkerhedsperspektiv er det helt sikkert en ting, Danmark kan lære af.”

Glem ikke dem, der skal leve med forandringerne

Samarbejdet mellem Aarhus Havn og havnen i Tema har ledt flere ting med sig. Blandt andet har det tydeliggjort, at kommunikation er altafgørende i forbindelse med en havneudvikling, ligesom vi for nyligt har set det i Aarhus. Selvom havneudvidelsen på Tema Havn isoleret set har været en succes, møder den alligevel modstand i befolkningen og pressen. Det sker blandt andet, fordi nogle arbejdspladser er rykket længere ind i landet og derfor ikke er lige så synlige som tidligere.

”Modstanden fra både befolkning og presse har gjort, at vi er blevet meget opmærksomme på vigtigheden af, at man fra begyndelsen informerer og kommunikerer ud til de mennesker, der bor omkring havnen, og som skal leve med de forandringer, der opstår under en havneudvidelse,” forklarer Annette Skovsted Hansen.

Kvinder i et mandsdomineret erhverv

Den nye havneterminal i Ghana har medført, at en ny form for rekruttering er sat på dagsordenen. Tidligere har arbejdet på havnen mere eller mindre været forbeholdt mænd, men efter at flere af processerne er blevet automatiserede, er der kommet en række nye kompetencer til, som tiltaler flere kvindelige ansøgere.

”I den forbindelse har vi blandt andet været inde og se på, hvordan havnen kommunikerer og producerer rekrutteringsmateriale i forhold til kvindernes jobpositioner i det ellers mandsdominerede erhverv. Den eksterne kommunikation bliver essentiel, for at ghaneserne kan rekruttere flere kvindelige profiler i fremtiden,” fortæller Annette Skovsted Hansen.


Om projektet

Projektet med titlen Port Effectiveness and Public Private Cooperation for Competitiveness (PEPP II) har til formål at undersøge, hvordan køn, kommunikation og bæredygtighed påvirker Ghanas importhavns konkurrencedygtighed. Projektet er, gennem en bevilling på knap fem millioner kroner, finansieret af det danske udenrigsministerium og bygger videre på det tidligere projekt PEPP I, hvis formål var at undersøge, hvordan Temas nye havneterminal kan bidrage til bæredygtig industrialisering af Ghana.

Den 24. maj skal den transfaglige forskergruppe interagere med Aarhus Havn i en workshop arrangeret af Maritime Research Alliance. Her er bæredygtighed samt relationen mellem by og havn på dagsordenen.

Læs mere på projektets hjemmeside.


Kontaktinformation

Annette Skovsted Hansen
Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet
Mail: ostash@cas.au.dk
Telefon: 87 16 23 03