Aarhus Universitets segl

Humanistiske forskere digitaliserer folkeskolen

I 2019 får danske skolebørn fra 1.-9. klasse et nyt obligatorisk fag på skoleskemaet: digital teknologiforståelse. Det er en af historiens største it-satsninger i folkeskolen. I spidsen for projektet står blandt andet professor i informationsvidenskab og digital design, Ole Sejer Iversen, fra Aarhus Universitet.

Med teknologiforståelse på skoleskemaet skal elever fra 1.-9.klasse lære ikke bare at bruge teknologien, men også forstå den, så de selv kan skabe den. Her er det folkeskoleelever i Silkeborg, der arbejder med maker spaces og digital fabrikation. Foto: Lars Thomsen

Undervisningsminister Merete Riisager har netop lanceret en del af regeringens strategi for digital vækst. Et nyt banebrydende forsøgsprojekt skal give samtlige danske folkeskoleelever de digitale kompetencer og viden, der skal til for at begå sig i et digitaliseret samfund.

I udviklingen af faget har ministeren knyttet en ekspertgruppe på 15 mennesker. Professor i informationsvidenskab og digital design Ole Sejer Iversen er blevet udnævnt af ministeren til at være formand for gruppen i samarbejde med Michael E. Caspersen, der er direktør for IT-vest.

Rådgivningsgruppen er forankret i Center for Computational Thinking and Design på Aarhus Universitet, hvor Ole Sejer Iversen er centerleder.

”Projektet giver os mulighed for, i samarbejde med repræsentanter fra hele skoleverdenen, at dykke ned i fagfeltet omkring computational thinking og design. Vi vil lade os inspirere af initiativer i landene omkring os, men samtidig sørge for, at den danske teknologiforståelse kommer til at flugte med måden, vi uddanner på i den danske folkeskole.”

Den digitale dannelse mangler

Målet med faget digital teknologiforståelse er at give børn og unge evner til at medskabe den fremtid, der opstår gennem design af digitale teknologier, så de selvstændigt og kritisk kan foretage valg og fravalg af digital teknologi. De skal, som titlen på faget antyder, forstå teknologien bag:

”Vi har at gøre med en befolkningsgruppe, der simpelthen ikke ved, hvordan de færdes sikkert og godt på digitale medier eller i online rum. Der mangler det, vi kalder den digitale dannelse, fordi især folkeskoleeleverne ikke har forudsætningerne for kritisk og refleksivt at forstå, hvad det er, der sker, når man betjener sig af teknologi. De betjener sig bare af det,” forklarer Ole Sejer Iversen.

Vi har at gøre med en befolkningsgruppe, der simpelthen ikke ved, hvordan de færdes sikkert og godt på digitale medier eller i online rum.  

Alle børn skal med 

Der har tidligere været tilløb til digitale indsatser af forskellig art i folkeskolen. Som medlem i ministerens rådgivningsgruppe undersøger Ole Sejer Iversen også et valgfag i teknologiforståelse, men han glæder sig meget over, at visionen nu er at indføre teknologiforståelse som et obligatorisk fag igennem hele folkeskolen.

”Det er rigtig dejligt, at vi med den obligatoriske satsning får mulighed for at få alle børn med. Det er meget vigtigt, at alle folkeskoleelever i Danmark får chancen for at dygtiggøre sig inden for digital teknologi. Det gælder i forhold til at kunne erhverve sig digitale kompetencer til fremtidens arbejdsmarked, men endnu vigtigere for at give alle danske børn en dybere forståelse for digitaliseringens betydning for dem selv, deres relationer og for samfundet generelt.”

Tidligere undersøgelser med valgfag har vist, at mens det er cirka 25 drenge, der vælger et teknologifag, så gælder det kun 1-2 piger. Et valgfag har, ifølge Ole Sejer Iversen, ydermere den slagside, at det bliver de børn, der i forvejen ved meget, som kommer til at vide endnu mere om teknologierne, mens størstedelen forlader det danske skolesystem uden at vide noget om digital teknologi.

 ”Det får så den konsekvens, at vi får en lille gruppe mennesker, der kommer til at designe rammerne og algoritmerne for alle os andre. Det fører til det, man kalder den øgede polarisering. Altså vi får færre der kan meget, og mange der kan ingenting.”

At opgaven er ambitiøs lægger Ole Sejer Iversen ikke skjul på:

”Vi skal både komme med bud på, hvordan vi bedst integrerer faget i folkeskolen, men vi skal i høj grad os se på, hvordan vi får opgraderet hele den danske lærerstand til at kunne undervise i et nyt fag.”


Fakta om projektet:

  • Forsøget skal gennemføres over tre skoleår med gradvis optrapning af indsatsen fra august 2018.
  • Forsøget bygger videre på de erfaringer, der allerede gøres i et forsøg med valgfag i teknologiforståelse, som ministeren satte i søen ved skolestarten 2017, og de råd undervisningsministeren har fået via Rådgivningsgruppen for teknologi i undervisningen, som ministeren nedsatte i foråret 2017.
  • Ca. 40-50 skoler kan deltage i forsøget.
  • Den rådgivende ekspertskrivegruppe vil nedsættes snarest og have ca. 15 medlemmer og et formandskab bestående af professor Ole Sejer Iversen, Aarhus Universitet, og direktør Michael E. Caspersen, It-vest.
  • Forsøgsprogrammet indgår i regeringens kommende strategi for digital vækst, hvor der lægges op til, at der afsættes 68 mio. kr. i alt til programmet.­


Læs mere:

Ole Sejer Iversens artikler om teknologiforståelse  i folkeskolen:


Kontakt:

Professor Ole Sejer Iversen
Mail: oiversen@cavi.au.dk
Tlf: 50546778/ 87161996