Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl
Historie og Klassiske Studier

Klaus Tolstrup Petersen - Ny Ph.d.-studerende ved afdeling for Historie og Klassiske Studier

Klaus Tolstrup Petersen startede som ph.d. ved IKS d. 1. oktober 2021 og skal arbejde med et projekt om den sønderjyske bevægelse i Danmark i perioden 1864-1914.

Den 1. oktober 2021 startede jeg på et ph.d.-projekt ved historie, som omhandler Den sønderjyske bevægelse i Danmark i perioden 1864-1914. Projektet er finansieret af Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, hvor jeg siden 2015 har arbejdet som historiker og leder af Den Slesvigske Samling.

Jeg har også tidligere haft min vante gang på AU. Fra 2000-2006 tog jeg min uddannelse i historie og samfundsfag på universitetet og var sideløbende hermed studievejleder i perioden 2004-2006. Derefter arbejdede jeg igennem en årrække på BSS, først som AC-fuldmægtig og siden som SNUK-leder.

Mit ph.d.-projekt har den foreløbige titel ”Den sønderjyske bevægelse i Danmark 1864-1914 – det sønderjyske spørgsmål som katalysator for national identitet og selvforståelse”. Den sønderjyske bevægelse i Danmark støttede de dansksindede sønderjyders politiske kamp for at bevare dansk sprog og kultur i tiden efter 1864 og fra et udgangspunkt i nationalliberale kredse udviklede bevægelsen sig fra slutningen af 1880’erne til at omfatte personer og foreninger, som repræsenterede hele det politiske spektrum.

Hensigten med projektet er derfor at undersøge sammenhængen mellem bevægelsens arbejde for danskheden i Sønderjylland og dens fortolkning af og betydning for udviklingen af national selvforståelse og identitet.


Klaus Tolstrup Petersen
Institut for Kultur og Samfund
Jens Chr. Skous Vej 5
8000 Aarhus C

ktp@cas.au.dk