Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

"Man føler sig i live"

Sådan lyder det fra én af de mange folkeskoleelever, der har deltaget i et nyt teaterpædagogisk projekt, hvor man har forsøgt at indarbejde teaterfaget i dansk. Vi har talt med lektor i dramaturgi, Ida Krøgholt, der har fulgt projektet tæt, for at blive klogere på, hvad der sker, når teater og skole går sammen om at lave undervisning.

18.06.2018 | Anja Kjærgaard

Seks folkeskoler i Aarhus og Odder Kommune, 2.250 elever og 360 dansklærere har de sidste tre år været involveret i et stort teaterpædagogisk projekt, som Aarhus Teater har stået for.

”Formålet med projektet, ”Ej blot til lyst”, har været at undersøge, hvordan teaterpædagogik kan styrke danskundervisningen og udvikle dansklærernes kompetencer i arbejdet med scenekunst i undervisningen, ” fortæller Ida Krøgholt, lektor i dramaturgi ved Institut for Kommunikation og Kultur.

De sidste tre år har Ida Krøgholt været følgeforsker på projektet og således haft til opgave at følge og analysere projektet i hele perioden. Hendes konklusion vender vi tilbage til, for hvorfor har så mange skoler overhovedet ønsket at gå ind i projektet?

”Skolernes motivation for at gå ind i projektet har været at kvalificere deres dansklærere fagligt. Samtidig har skolerne en forpligtigelse til at drive 'Den Åbne Skole', hvilket blandt andet vil sige at skabe læring uden for skolens matrikel, ” fortæller Ida Krøgholt.

Læring uden for skolens matrikel
I projektet har man derfor undersøgt, hvad scenekunsten og æstetiske læreprocesser kan bidrage med i folkeskolens danskundervisning både i forhold til læringsmål og elevernes generelle dannelsesproces. Et særligt fokusområde har været kompetenceudvikling af dansklærerne i forhold til at arbejde med scenekunst i undervisningen.  

”Det skal ikke forstås sådan, at der pludselig er lavet teaterforestillinger i dansktimerne, men at der er arbejdet meget bevidst med den del af danskfaget, der drejer sig om kommunikation: at læse og give respons på kommunikation og kommunikative handlinger. Og her er teatrets konkrete viden om scenekunst som gestik, kropssprog og interaktioner kommet danskfaget til gode. Det at bruge teaterpædagogik i klassen har også indbefattet at bruge teaterinstitutionen som læringsrum, ” uddyber Ida Krøgholt.

Kan teatret så hjælpe lærere til at løfte danskfaget på en helt ny måde?

Udgangspunktet for undersøgelserne og projektet som helhed var, at lærere manglede redskaber til at undervise i krop og drama i dansk, og at eleverne skulle føle sig mindre teaterfremmede:

”Vi kan se af de evalueringer, vi har lavet, at både lærere og elever har haft et stort udbytte af samarbejdet med teatret. Det skyldes blandt andet, at både lærere og elever har været involveret i projektet sammen og ”stået i lære hos teatret” sammen. Det har også været tydeligt, at teaterfaget er blevet taget alvorligt på grund af teatermedarbejdernes professionelle niveau. Den særlige undervisningsform blev også fremhævet af en af de medvirkende elever, der om den nye form for undervisning udtalte: ”Man føler sig mere i live”," fortæller Ida Krøgholt og understreger vigtigheden af ved lignende projekter, at skolen, lærerne, ledelsen tager stilling til, hvordan projekter af den her art skal indgå i skolens øvrige miljø og liv, så partnerskabet gøres til en ressource.

En af de lærere, der har været involveret i projektet, er Anne Kirstine Danmark fra Tranbjerg Skole. Hun fortæller:

"Projektet har givet mig en ny vinkel på arbejdet med elevernes analyse- og fortolkningsarbejde. Elever, der for eksempel ikke byder ind i en mundtlig gennemgang af en personkarakteristik, kan med dramaøvelserne for eksempel gå som en person i historien sammen med de andre fra klassen. Man byder ikke ind alene og skiller sig mere ud, hvis man ikke deltager, end hvis man deltager. Eleverne og jeg har fået en ny måde at kommunikere på. En ny måde, hvor eleverne kan vise mig, de har forstået teksten. I øvelserne har det også slået mig, hvordan flere elever er låste i deres kropssprog, og når de giver slip og lader kroppens arbejde med teksten tage over, bliver de gladere og synes, at timerne har givet dem meget."

Læs mere om ”Ej blot til lyst”  


Fakta om projektet

  • ”Ej blot til lyst” er Aarhus Teaters teaterpædagogiske projekt lavet i partnerskab med 6 folkeskoler i Aarhus og Odder Kommune, og som lektor Ida Krøgholt har været tilknyttet som forsker
  • 2.250 elever i folkeskolens indskoling, mellemtrin og udskoling og 450 dansklærere har deltaget i Ej blot til lyst.
  • I projektet har man undersøgt, hvad scenekunsten og æstetiske læreprocesser kan bidrage med i folkeskolens danskundervisning både i forhold til læringsmål og elevernes generelle dannelsesproces. Et særligt fokusområde har været kompetenceudvikling af dansklærerne i forhold til at arbejde med scenekunst i undervisningen.
  • Projektet er blevet finansieret af teatret og en donation på 2,15 million kroner fra A.P. Møller-fonden
  • Ida Krøgholt har i forbindelse med sin tilknytning til projektet lavet interviews, spørgeskemaundersøgelser, evalueret og givet løbende feedback til projektledelsen

Yderligere information
Ida Krøgholt, lektor i dramaturgi
Institut for Kommunikation og Kultur
Maildraida@cc.au.dk
Tlf.: +4587163068

Forskning, Arts