Aarhus Universitets segl

Mere end 100 lærere vil specialisere sig i PPR på DPU

Danske kommuner efterspørger flere universitetsuddannede med lærerbaggrund i de Pædagogisk Psykologiske Rådgivninger. DPU, Aarhus Universitet har derfor oprettet en ny specialiseringslinje for lærere med fokus på PPR, og den tegner allerede nu til at blive en succes.

Kontakt:

Charlotte Mathiassen, leder af Afdeling for Pædagogisk antropologi og Pædagogisk psykologi på DPU

T: 61 86 36 45
E: cham@edu.au.dk

Læs mere om kandidtatuddannelsen på DPU, Aarhus Universitet i pædagogisk psykologi

Færre diagnoser og mere forebyggende pædagogik. Sådan lyder opråbet fra kommunernes PPR-kontorer, som i stigende omfang overvældes af henvendelser om skoleelever i mistrivsel. Mange skolevanskeligheder gribes for sent og kunne undgås eller minimeres med rettidige forebyggende tiltag.

Men effektiv forebyggelse af social og faglig mistrivsel hos børn forudsætter, at PPR-medarbejderne kan bygge bro mellem de forældre, lærere, psykologer og andre eksperter, der omgiver barnet, og det kræver både viden om pædagogik og didaktik og ikke mindst forståelse for lærernes undervisningsbetingelser.

Derfor har DPU fra 2024 oprettet en PPR-specialiseringslinje på Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi, og interessen er stor blandt landets lærere. I hvert fald har hele 108 ansøgere fordelt på DPU’s to campusser i Aarhus og København valgt at søge den nye linje. Det vækker tilfredshed hos afdelingsleder på DPU Charlotte Mathiassen:

”Vi har været i tæt dialog med kommuner, PPR-ledere og skoleledere om indholdet på den nye specialiseringslinje, så den kan adressere netop de behov for at udvikle samarbejdet mellem lærere og PPR-rådgivere, der er brug for,” siger hun og tilføjer:

”De studerende får mulighed for at bygge videre på deres lærerfaglighed med forskningsbaseret viden om normalitetsforståelser, sociale in- og eksklusionsprocesser, mistrivsel, diagnoser og meget mere. Vi har også fokus på, hvordan PPR-medarbejderen kan vejlede lærerne om blandt andet forebyggelse og forældresamarbejde”.

Ifølge Claus Holm, leder af DPU, er den nye uddannelse et pilotforsøg, der løbende skal evalueres i samarbejde med alle de mange interessenter på PPR-området:

”Hvis vores nye specialiseringslinje bliver en succes - og det forventer vi helt klart, at den gør, for interessen er stor både i Jylland og på Sjælland - vil den blive en permanent del af DPU’s uddannelsespalet”, siger han og fortsætter:

”Specialiseringslinjen henvender sig ganske vist til lærere, fordi vi har fokus på PPR-indsatsen i skolen. Men hvis man fx som pædagog, sygeplejerske eller socialrådgiver ønsker at videreuddanne sig til at hjælpe unge i mistrivsel, åbner den generelle kandidatuddannelse i Pædagogisk psykologi gode muligheder for det.”