Aarhus Universitets segl

Mindeord for Charlotte Palludan

Den 13. februar 2017 døde lektor og tillidsrepræsentant Charlotte Palludan ved DPU, Aarhus Universitet efter et kortvarigt sygdomsforløb. Tabet af Charlotte for DPU såvel som for fakultet ARTS er stort og sorgfuldt. Ved DPU vil ledelse, kollegaer og samarbejdspartnere savne Charlotte, hendes store engagement og omsorgsfulde kampgejst.

Charlotte blev ansat på DPU i 2001 og udtrykte som medarbejder et omfattende engagement i alle dele af DPUs virksomhed. Først var hun ph.d.-stipendiat, siden blev hun adjunkt og lektor. Igennem hele sin tid på DPU var hun tilknyttet det pædagogisk-antropologiske forsknings- og uddannelsesmiljø.

Uddannelsesmæssigt var hun en ledende skikkelse og drivkraft i såvel udviklingen af kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi som i konsolideringen af det kollegiale samarbejde omkring den. Forskningsmæssigt var hun optaget af spørgsmålet om social ulighed. Den sociale indignation, som drev hendes forskning, genfandt man også i hendes fagforeningsengagement i Dansk Magisterforening, hvor hun var medlem af hovedbestyrelsen.

Charlotte har på denne vis altid været med os; med DPU hele vejen, lige fra skabelsen af DPU som et selvstændigt universitet til DPU som en integreret del af Aarhus Universitet.  Hun hørte til, og blev ikke mindst lyttet til som en vidende og højt respekteret kollega, forhandlings- og samarbejdspartner. Betydningen heraf kan ikke overvurderes.

DPU har med Charlotte haft en omsorgsfuld kollega og tillidsrepræsentant. Hun sørgede for kontinuitet, kampgejst og sans for det samlede DPUs ve og vel. Det vidnede hendes tætpakkede mødekalender om. Det vidste kollegaer, der havde brug for samtale om fag, ansættelsesforhold eller alment menneskelige forhold. Og dette omsorgsfulde engagement viste sig også, når ledere forhandlede eller tilrettelagde det løbende arbejde med Charlotte for at gøre DPU og fakultetet ARTS til en god arbejdsplads.

Charlotte har hele tiden været en del af DPU, men hendes tid blandt os blev al for kort. Det gør DPU fattigere, hun vil blive savnet, og for de nære kollegaer i Afdelingen for Pædagogisk Antropologi vil savnet være særlig mærkbart. Charlotte vil altid minde os om, hvordan man på bedste vis kæmper hårdt for sagerne, så der kommer et værdigt og værdifuldt resultat ud af det. Såvel for den enkelte som for helheden. Charlotte tilhørte ikke kun DPU. Slet ikke. Ingen var i tvivl om, at hun først og fremmest tilhørte sin familie og deres fælles liv på Frederiksberg og i Marokko. Derfor går vores varmeste tanker og medfølelse til Charlottes familie i denne svære tid.
          

Med venlig hilsen,

Claus Holm & Karen Valentin
Institutleder & afdelingsleder

Publikationsliste


Se oversigt over Charlotte Palludans publikationer