Aarhus Universitets segl

Ny forskningsportal samler danske supercomputere

Under navnet DeiC Integration Portal har tre danske universiteter – heriblandt Aarhus Universitet – taget initiativ til en national integrationsportal, hvorfra landets forskere fremover kan tilgå forskellige typer af supercomputere.

Med den nye portal DeiC Integration Portal har landets forskere fået en fælles indgang til forskellige typer af supercomputere.

En ny integrationsportal vil fremover udgøre den samlede indgang til de særlige supercomputere, landets universiteter hver især har udviklet og gør brug af - til gavn for forskningen i Danmark.

Bag projektet står Syddansk Universitet (SDU), Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Aarhus Universitet, der netop har lanceret portalen i samarbejde med organisationen Danish e-infrastructure Cooperation (DeiC), som koordinerer udviklingen af den digitale forskningsinfrastruktur i Danmark.

"Som forsker og udbyder af infrastruktur bringer en fælles portal os tættere på den sømløse integration af flere nationale High Performance Computing-systemer. En sådan adgang forenkler mine arbejdsgange og sparer værdifulde ressourcer, som ellers bruges på mentalt, og nogle gange fysisk, at 'skifte' mellem platforme,” siger professor ved Center for Humanities Computing på Arts, Kristoffer Nielbo, om den nye portal.

”Det gør også overgangen fra interaktive til batch jobs mindre ’skræmmende’, og det reducerer de ressourcer, der bruges på at integrere nye forskere i mit laboratorium, fordi de kun skal lære, hvordan de får adgang til High Performance Computing gennem integrationsportalen," uddyber professoren.

Gavner forskningskvaliteten

Fra et forskningsperspektiv bruges supercomputere – eller High Performance Computing – til alt fra maskinlæring over analyser af store mængder data til simulering af komplekse systemer inden for en bred række af forskningsfelter. Eksempelvis klimaforandringer, partikelfysik og kunstig intelligens. Og den nye integrationsportal kommer til at gavne kvaliteten af den forskning, der genereres, mener Kristoffer Nielbo.

”Min egen forskningsgruppe arbejder med sprogteknologi, som for eksempel ChatGPT, og vi oplever i stigende grad et behov for mere regnekraft. Når vi nemt kan få adgang, betyder det mindre overhead på at køre forsøg, også på mere specialiseret hardware, og dermed mulighed for at generere flere resultater,” påpeger Arts-professoren.

Gennemsigtigt design

DeiC Integration Portal er konkret baseret på platformen UCloud, som er specifikt bygget til at understøtte forskernes behov for både computerkraft og datastyring. For de tre universiteter, der står bag portalen, har det derudover været vigtigt med et gennemsigtigt design, hvor DeiC Integration Portal ikke erstatter eller tager kontrol over de forskellige systemer, integrationsportalen udbyder – men i stedet stiller dem til rådighed på en sikker og brugervenlig måde.

"Målet med DeiC Integration Portal-initiativet er at lette adgangen til fjernberegningsressourcer gennem en fælles portal med flere backend High Performance Computing-ressourcer. Disse backend-tjenesteudbydere er på samme tid High Performance Computing-tjenesteudbydere for deres hjemmeuniversiteter og en del af den nye nationale High Performance Computing-infrastruktur. Sådan en missionsdualitet indebærer, at ressourceleverandørerne til enhver tid skal kunne bevare fuld integritet og lokal kontrol,” siger Michael Rasmussen, sektionsleder for Research-IT ved Danmarks Tekniske Universitet, om portalen.

Med tiden er det ligeledes planen, at DeiC Integration Portal skal udvides med flere tjenester og funktionaliteter, ligesom en forbedring af portalens udseende også er i støbeskeen.

Læs mere om integrationsportalen og baggrunden for initiativet her:
https://interactivehpc.dk/?p=1273


Yderligere information:

Kristoffer Laigaard Nielbo, professor
Center for Humanities Computing
Faculty of Arts, Aarhus Universitet
E-mail: kln@cas.au.dk
Telefon: 2683 2608