Aarhus Universitets segl

Ny professor i kognitionsvidenskab

Kristian Tylén er udnævnt som professor i kognitionsvidenskab

Hvilket område bliver du ansat til at fremme?

I første omgang vil mit arbejde koncentreres omkring mit EU ERC consolidator projekt The Evolution of Early Symbolic Behavior, eSYMb, som integrerer indsigter og materiale fra arkæologien med eksperimentelle og modelleringsmetoder fra kognitionsvidenskaben i et forsøg på at undersøge de kognitive og sociale mekanismer som ligger til grund for menneskets specifikke symbolske adfærd, og som er opstået henover de sidste ca. 150.000 år. Med symbolsk adfærd forstås vores evne til at producere og forstå ’tegn’ såsom visuelle mønstre, symboler, figurative billeder i form af eksempelvis hulemalerier eller tidlige skrifttegn. Alt det, vi senere kommer til at kende som sprog og kommunikation, kunst, institutioner, ritualer, matematisk notation.

På hvilken måde er det relevant?

For at forstå hvem vi er som mennesker, må vi forstå hvordan vi har udviklet os til at blive ’den symbolske art’. I dag er stort alt hvad vi foretager os medieret af tegn, sprog, ritualer, og konventioner. Men hvordan startede denne udvikling og hvad er de underliggende mekanismer som over de sidste 100.000 år har bragt os nutidens sprog, kunst, tal og tegn?


CV

Jeg har en bachelor i russisk sprog og litteratur fra AU og en kandidat i Cognitive Semiotics, fra Center for Semiotik, også fra AU. Dernæst tog jeg en ph.d. i sprogvidenskab ved Syddansk Universitet i Odense, som jeg forsvarede i 2009. I løbet af min ph.d. begynder jeg at arbejde med kognitionsvidenskabelige metoder, bl.a. funktionelle hjerneskanninger. Herefter kom jeg tilbage til AU, hvor jeg lavede to postdocs og blev en del af miljøet omkring the Interacting Minds Center. I 2015 var jeg en af initiativtagerne bag den nye uddannelse i Cognitive Science ved IKK/IKS, og blev senere ansat som lektor til at betjene uddannelsen. Igennem hele forløbet har jeg været interesseret i sprogvidenskab, social interaktion og kognition. Disse forskellige forskningsretninger har ledt til en dyb interesse i sprogets evolution (i bredeste forstand), og måder hvorpå eksperimentelle metoder kan bidrage til undersøgelsen af disse vanskelige spørgsmål.


Kontakt:

Professor Kristian Tylén
Institut for Kommunikation og Kultur, Afdeling for Lingvistik, Kognitionsvidenskab og Semiotik
Mail: kristian@cc.au.dk
Mobil: 26455032