Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ny teknologi skal understøtte aktiv deltagelse i MOOCs

Ni europæiske universiteter har gennem de seneste 2 år arbejdet med at udvikle en chatbot, der kan indgå som kollaborativt værktøj i MOOCs. Teknologien skal understøtte aktiv deltagelse og læring i de åbne online forløb og være med til at mindske det store frafald, som er en gennemgående udfordring for uddannelsesformatet.

13.08.2019 | Mathilde Andersen

MOOCs - eller Massive Open Online Courses - er over de seneste år blevet et både populært og effektivt værktøj til at åbne op for adgangen til kvalificeret viden på tværs af geografi og tid. På internationalt plan har universiteter også fattet interesse og høstet mange gode erfaringer med MOOCs. En udfordring er dog stadig, at relativt få gennemfører de åbne forløb.  

Af den årsag, og for fortsat at blive klogere på læring gennem MOOCs, er 9 universiteter fra en række europæiske lande gået sammen om projektet colMOOC, der er medfinansieret af EU’s Erasmus+ program. De 9 universiteter er eksperter i digital uddannelse, udvikling af læringsteknologi og analyser af læring. 

Blandt dem er Aarhus Universitet, der har flere års erfaring med udvikling af MOOCs, blended learning i praksis, og som sidste år var vært for den internationale EATDU konference: OOFHEC2019: the Online, Open and Flexible Higher Education Conference, hvor uddannelsesaktører fra hele Europa diskuterede fremtidens universitetsundervisning og delte erfaringer med fleksible og åbne læringsforløb.

Samtaleagent skal sikre dybdegående læring

Formålet med colMOOC-projektet er at udvikle og implementere et kollaborativt værktøj - en såkaldt conversational agent eller chatbot - som kan understøtte deltagelse, diskussioner og læring blandt studerende i MOOCs, og dermed også reducere frafaldet.

Chatbotten vil blande sig i chat-tråde og -fora på MOOC-platformen og stille de studerende udfordrende spørgsmål, hvilket skal udløse konstruktive dialoger mellem studerende og dermed stimulere kritisk tænkning samt mere dybdegående læring. 

“It is important to emphasize the use of a conversational agent in the collaborative chat activities included in the MOOC. While such agents have been used successfully in many educational settings, using them in a MOOC and having them focused on collaboration is something new,” fortæller Pantelis Papadopoulos, lektor på Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, der deltager i colMOOC projektet fra Aarhus Universitet

Aarhus Universitet udbyder MOOC om Computational Thinking

colMOOC-projektet vil i de kommende måneder teste tre prototyper af chatbotten på tre forskellige MOOC-platforme. På den baggrund vil projektet evaluere på både mængden af interaktion mellem de studerende, generel læring og fuldførelse. Det gennemgående læringsmål er udviklingen af tværgående digitale kompetencer.

På Aarhus Universitet udbydes i efteråret en MOOC om Computational Thinking, der er åben for alle studerende og andre interesserede. 

“Computational thinking is a problem solving method that uses concepts and ideas from Computer Science. However, as this course will demonstrate, you do not have to be a computer scientist to use computational thinking. On the contrary, computational thinking has been marked as a fundamental 21st Century skill that is essential for everyone in any field,” fortæller Pantelis Papadopoulos, der har udviklet MOOC’en Computational Thinking. 

“When integrated appropriately into the learning design, educational technology and collaboration can enhance learning and improve student performance. Using conversational agents and collaboration in a MOOC presents additional challenges and opportunities and this is usually a very exciting endeavor for a researcher,” afslutter han.

Forløbet varer 4 uger - fra 9 september til 6. oktober - og tilmeldingen er åben fra nu indtil 15. september. 

Læs mere:

Uddannelse, Arts, Forskning