Aarhus Universitets segl

Støtte til udbredelse af humanistisk forskning

Forskere på Arts har modtaget midler fra Danmarks Frie Forskningsfond med formålet om at udbrede humanistisk forskning gennem videnskabelige tidsskrifter og forskningsnetværk.

Danmarks Frie Forskningsfond, Kultur og Kommunikation har netop uddelt støttekroner til netværk, som bidrager til at styrke samarbejdet mellem danske og internationale forskningsmiljøer og til tidsskrifter, som er med til at udbrede humanistisk forskning. Til sidstnævnte formål er det krav, at de videnskabelige tidsskrifter bliver udgivet digitalt, og at de er gratis og frit tilgængeligt på internettet.

De nyetablerede netværk, der har modtaget støtte, skal udforske nye muligheder på tværs af institutioner, forskningstraditioner og videnskaber, med hovedvægt inden for fagområderne Kultur og Kommunikation. Derudover lægges der vægt på netværkets potentiale til videnskabelig nytænkning.

Bevillingsmodtagerne er følgende: 

Bevillingsmodtager: Ane Hejlskov Jacobsen
Titel: CultureSustain. A network researching Scandinavian museums’ impact on Cultural Sustainability
Beløb: 716.648 kr.
Projektbeskrivelse:
Formålet med et skandinavisk museumforskningsnetværk er at samle teoridrevne og praksisbaserede forskningsmiljøer i Danmark, Norge og Sverige for i fællesskab at udveksle erfaringer og viden  om, hvordan danske, norske og svenske museer i form af indsamling og formidling spiller en vigtig rolle for et samfunds kulturelle bæredygtighed. Kulturel bæredygtighed supplerer de tre klassiske søjler (økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed) med en fjerde dimension. Begrebet er på ingen måde entydigt, men kan bl.a. opfattes som det kit, der binder de øvrige forståelser sammen. Det er desuden begrænset, hvad der findes af empiriske museumsstudier i kulturel bæredygtighed, og der findes slet ingen af skandinaviske museer. Det er derfor  et mål med denne ansøgning at kvalificere begrebet kulturel bæredygtighed i et forskningsnetværk med forskellige fagligheder på tværs af universiteter og museer, og undersøge, hvilken betydning  museernes kerneopgaver har  for kulturel bæredygtighed i de tre lande, og hvorvidt begrebet teoretisk og metodisk kan fungere som et kulturpolitisk målbar parameter for museernes opgaveløsninger.


Bevillingsmodtager: Thomas Rosendal Nielsen
Titel: Peripeti – tidsskrift for dramaturgiske studier
Beløb: 90.000 kr.
Projketbeskrivelse:
Peripeti er et videnskabeligt tidsskrift for dramaturgiske studier, som formidler den nyeste forskning i scenekunst til et fagfelt af primært forskere, studerende og dramaturger. Tidsskriftet beskriver aktuelle tendenser inden for dansk og international scenekunst og sætter disse ind i en større dramaturgisk samt teater- og kulturvidenskabelig sammenhæng. Peripeti arbejder målrettet på at sætte dansk scenekunst i relation til internationale tendenser inden for teater og performance, og med at bringe forskningen i dialog med både studerende og dramaturger samt andre relevante aktører i det udøvende scenekunstmiljø. Peripeti udfylder dermed en central rolle i scenekunstens økosystem ved at styrke udvekslingen mellem kunst og forskning, og mellem forskning og uddannelse. Tidsskriftet redigeres af forskere ved danske universiteter samt dramaturger fra danske teatre.
Gennem velredigerede temanumre og åbne numre bringer Peripeti kulturelle og scenekunstneriske strømninger til Danmark og forsøger at kvalificere dem i en dansk sammenhæng og forstå, hvordan disse internationale strømninger sætter sig igennem på særlig vis i en dansk og nordisk sammenhæng. Som eksempler kan nævnes tidligere temanumre om Performativitet (2006), Dokumentarisme (2014), queer tendenser i scenekunsten: Bodies of difference/Kroppe i forskellighed (2018) og kollektivt organiserede kunstpraksisser: Kollektiv (2020).


Bevillingsmodtager: Jonas Ross Kjærgård
Titel: K&K - Kultur og klasse
Beløb: 120.000 kr.
Projektbeskrivelse:
K&K – Kultur og Klasse er et humanistisk, fagfællebedømt forskningstidsskrift. Tidsskriftet er dedikeret til kritisk kulturanalyse og bringer artikler på et højt fagligt niveau om emner inden for de æstetiske fagdiscipliner, kulturteori, kulturhistorie og af tværvidenskabelig karakter.
Redaktionen lægger stor vægt på at indkredse og formidle nye forskningsfelter. De fleste numre af K&K er organiseret i temanumre, men tidsskriftet modtager også gerne uopfordrede artikler. Temanumre annonceres som åbne kald og redigeres af den faste redaktion, evt. i samarbejde med specialister inden for det pågældende område.
K&K modtager også gerne uopfordrede artikler uden for tema. Endvidere indeholder det en kritisk anmeldersektion om væsentlige nordiske bogudgivelser inden for de nævnte områder.
Artikler kan skrives på dansk, svensk eller norsk. K&K bringer desuden vægtige internationale artikler eller boguddrag i nordisk oversættelse med henblik på at berige den nordiske akademiske kultur.
Tidsskriftet er ranket på det danske bibliometriske nivau 2. Redaktionen er sammensat af førende forskere fra de nordiske lande.


Bevillingsmodtager: Thomas Brandt Fibiger
Titel: Tidsskrift for Islamforskning (TIFO) - Scandinavian Journal of Islamic Studies
Beløb: 106.500 kr.
Projektbeskrivelse:
Tidsskrift for Islamforskning (TIFO)/Scandinavian Journal of Islamic Studies udgiver skandinavisk islamforskning defineret som: 1) forskning i islam og muslimer i Skandinavien udført af skandinaviske såvel som internationale forskere; 2) forskning i islam og muslimer i hele verdenen men forankret i skandinaviske forskningsprojekter og -miljøer.
Islamforskning har en enorm bevågenhed i danske medier, og TIFO har derfor en målsætning om, at tidsskriftet – udover at være fokuseret på islamforskning – skal gøre den nyeste islamforskning let tilgængelig for den brede offentlighed. Dette opnås gennem open access og ved at forfattere af redaktionen opfordres til at forsyne fagtunge begreber med noter eller andet, der kan understøtte ikke-specialisters læsning af forskningslitteraturen. Desuden inviteres forfattere ved udgivelse af nye numre til at give en forelæsning for kollegaer og den bredere offentlighed efterfulgt af diskussion.