Aarhus Universitets segl

Studerende skal rustes til det digitale arbejdsmarked

Med et nystartet undervisningsforløb vil The Digital Curriculum styrke de digitale færdigheder hos undervisere fra blandt andet Arts. Målet er at gøre de studerende klar til et digitalt arbejdsliv.

Foto: Oliver-Seamus Pomerleau.

Stærke digitale evner er i høj kurs på nutidens arbejdsmarked, og derfor skal landets videregående uddannelser ruste de studerende til at forstå og udnytte teknologiens hastigt voksende muligheder.

Det er baggrunden for undervisningsforløbet The Digital Curriculum, som Aarhus Universitet netop har søsat i samarbejde med Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Copenhagen Business School – og hvor undervisere fra blandt andet Arts tager del i forløbets første udgave.
 
”Vi har i første runde valgt at fokusere på de fag, hvor de studerende typisk sigter efter ansættelse på et gymnasium, og hvor de nye digitale kompetencer kan bruges meget direkte i undervisningen,” fortæller Mads Rosendahl Thomsen, der er professor i litteraturhistorie på Aarhus Universitet, og én af initiativtagerne til The Digital Curriculum.

Helt konkret gælder det undervisere fra nordisk, engelsk, historie, samfundsfag og erhvervsøkonomi, og de var i forrige uge samlet til det første seminar, som bød på oplæg om eksempelvis inddragelsen af digitale værktøjer i eksisterende undervisningsforløb, og hvordan forskning og undervisning kan få nytte af de samme digitale løsninger.

”I første omgang handler det blandt andet om at adressere de usikkerheder, der kan være ved at skulle bringe digitale metoder ind i undervisningen,” siger Mads Rosendahl Thomsen og uddyber:

”Det er afgørende, at deltagerne kan se et formål med at anvende de nye digitale muligheder, så det stadig taler ind i hjertet af deres faglighed. Ambitionen er at skabe undervisningsituationer, hvor de studerende bliver fortrolige med mere databaseret læring og brug af computationelle metoder.”

Rustet til digitale arbejdsopgaver

Og hvad er det så præcis for nogle egenskaber, den digitale undervisning skal udruste universitetets studerende med, når arbejdsmarkedet kalder oven på studietiden?

”For danskfaget giver det en anden mulighed for at forstå tekster og et andet blik på teksternes indre sammenhæng. For studerende, der får arbejde i forlagsbranchen, kunne det også betyde, at man bliver i stand til at håndtere større datamængder og statistisk materiale, som kan bruges i forbindelse med bogudgivelser. For historikeren at kunne navigere kritisk og sikkert i arkivarbejdet, der i dag foregår langt mere digitalt end hidtil. Og forståelse af store mængder feedback fra kunder eller omtaler på sociale medier er vigtigt i store dele af erhvervslivet,” opridser Mads Rosendahl Thomsen. 

Forude venter i alt fire faser med seminarer og selvstudier i blandt andet behandlingen af data, og hvordan man omsætter det til metoder i undervisningen, inden erfaringerne prøves af i forbindelse med udvalgte undervisningssessioner i foråret.

Efter første gennemløb er det planen, at undervisere fra endnu flere fag får mulighed for at deltage i The Digital Curriculum næste år.

”Der er brug for arbejdskraft, som kan begå sig digitalt. Når vi uddanner studerende, skal vi sikre, at de opnår de relevante digitale færdigheder, og det kræver, at underviserne og undervisningen bliver styrket på den digitale front, men det giver kun mening, hvis det sker i en organisk udvikling af fagene,” opsummerer Mads Rosendahl Thomsen.


Fakta

  • The Digital Curriculum er et undervisningsforløb, som er skabt af Aarhus Universitet i samarbejde med Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Copenhagen Business School.
  • Målet er at styrke undervisernes digitale kompetencer og derigennem at ruste de studerende til et arbejdsmarked, hvor stærke digitale evner er efterspurgte.
  • Det første undervisningsforløb er netop skudt i gang med Aarhus Universitet som projektleder på forløbet. Foruden Mads Rosendahl Thomsen tæller initiativtagerne fra Aarhus Universitet prodekan for Faculty of Arts, Niels Lehmann, prodekan på Aarhus BSS, Per Andersen, og leder af Center for Humanities Computing, Aarhus, Kristoffer Nielbo.
  • Fra Arts deltager undervisere i nordisk sprog og litteratur, engelsk og historie i forløbet.
  • Læs mere om The Digital Curriculum: https://dighumlab.org/dc/