Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

VELUX-støtte til corona-forskningsprojekter ved Arts

Hvordan påvirker COVID-19-epidemien samfund, familier og hverdagsliv i Danmark? VELUX fonden har givet støtte til to nye forskningsprojekter ved Arts, der kaster lys over familielivet og det digitale børneliv under corona.

13.05.2020 | Knud Holt Nielsen

Covid-19-krisen er ikke kun en sundhedskrise. Den griber også grundlæggende ind i, hvordan vores liv og hverdag ser ud, og kommer til at påvirke samfundet år ud i fremtiden. En lang række forskningsprojekter, som undersøger disse forhold, er blevet iværksat ved Arts, og to af dem har nu modtaget bevillinger fra VELUX FONDEN.

Digitalt børneliv under Corona-krisen

Lektor Stine Liv Johansen fra Institut for Kommunikation og Kultur har modtaget støtte til projektet ”Digitalt børneliv under Corona-krisen”.

Projektet undersøger, hvilke muligheder og problemstillinger, lukningen af skoler og dagtilbud og det efterfølgende hverdags- og familieliv har givet anledning til, og hvordan børn selv har oplevet disse. Det vil dermed supplere eksisterende viden om børns liv med medier og bidrage med nye perspektiver både på de digitale mediers betydning for børns sociale relationer og på metodiske udfordringer og potentialer vedr. brugen af digitale værktøjer i kvalitative brugerundersøgelser.

Familieliv i en corona-tid

Lektor Ida Wentzel Winther har sammen med en gruppe andre forskere fra DPU modtaget støtte til projektet ”Familieliv i en corona-tid”. Der er tale om et etnografisk forskningsprojekt, som undersøger børnefamiliers hverdagsliv under de ændrede vilkår, som corona-epidemien medfører i Danmark.

Formålet er at bidrage med ny viden om, hvordan familier håndterer de drastiske og hurtigt skiftende livsomstændigheder, som i første omgang sendte 1,3 mio. børn hjem: til hjemmeskole og hjemmepasning i selskab med hjemmearbejdende forældre og herefter til en gradvis kontrolleret åbning af det danske samfund. Der observeres bl.a., hvordan hjemmekarantæne og familietid medfører familienærhed, nye aktiviteter og samværsformer hjemme og online, men også ensomhed, afstand, frustration og savn af de aktiviteter og sociale relationer, som før fyldte hverdagen.

Arts