Aarhus Universitets segl

Virksomheder får EU-støtte til deres første akademiker

Med en stor millionbevilling fra EU’s Socialfond får virksomheder i Region Midtjylland gennem projektet ’Akademiker i Erhvervslivet’ mulighed for at samarbejde med akademikerer. Bag projektet står Arts og seks midt- og vestjyske erhvervsråd.

Foto: Ida Jensen, AU Foto
Foto: Ida Jensen, AU Foto

En analyse fra DEA viser, at der er en tendens til, at virksomhederne ansætter den faglighed, de kender til i forvejen, og at virksomheder, der ligger længere væk fra de større byer, slet ikke ansætter deres første akademiker i samme omfang, som andre virksomheder. Det skal projektet ’Akademiker i Erhvervslivet’ lave om på. I projektet stifter virksomhederne bekendtskab med kandidaterne, inden de er færdige med deres studier og får mulighed for at samarbejde med dem i 3 måneder lige når de er færdige.

Idéen bag projektet er at få bragt kandidaternes kompetencer hurtigere i spil i de små og mellemstore virksomheder, så de kan løse opgaver på højt fagligt niveau og dermed øge virksomhedernes konkurrenceevne og innovationskapacitet. Samtidig vil der ske sidemandsoplæring, da den højtuddannede arbejdskraft bliver knyttet til en konkret medarbejder i virksomheden.

Tidligt match

Projektet ligger i forlængelse af Arts-fakultetets andre bestræbelser på at skabe et bedre og tidligere match mellem kandidater og virksomheder:

”Flere af vores kandidater skal i dag og i fremtiden ansættes i private virksomheder, og det er vigtigt, at vi forbereder vores humanistiske kandidater bedst muligt til det arbejdsmarked, de møder. Med projektet ’Akademiker i Erhvervslivet’ får vi mulighed for at vise, hvor gode kandidaterne er til at skabe værdi i blandt andet små og mellemstore virksomheder”, udtaler prodekan for uddannelse på Arts, Niels Lehmann. 

De humanistiske kandidater kan bidrage med ny viden og andre handlemuligheder baseret på indsigt i forskellige kulturer, analyse og viden om menneskeligt samspil. Det kan være det ’skæve blik’ på innovation og vækst som kan styrke virksomhedernes konkurrenceevne samtidig med, at beskæftigelsen øges blandt dimittender fra Arts.

Et styrket samarbejde

Projektets erfaringer med direkte jobskabelse for humanistiske kandidater vil efterfølgende blive gjort tilgængelige i en guide, så andre uddannelsesinstitutioner, erhvervsfremmeaktører og virksomheder via projektets hjemmeside kan følge med i, hvad der virker og ikke virker. Derudover vil projektet styrke samarbejdet mellem erhvervsliv, erhvervsråd og universitet og danne en vidensbro, som kan sikre, at viden fra universitetet kommer ud i virksomheder og at universiteterne får øget viden om virksomhedernes behov, som stemmer godt overens med, at Aarhus Universitet opruster på erhvervsfremmeområdet og har fokus på, hvilken rolle man spiller som regional aktør i erhvervsudviklingen.


Fakta

’Akademiker i Erhvervslivet’ skal bidrage til ny viden, udvikling og vækst hos deltagende SMV’ere. Projektet har fokus på at bidrage til at realisere de deltagene virksomheders vækstpotentiale og vækstambitioner inden for områder, hvor de inden projektstart mangler kompetencer. Vækstpotentialet kan være inden for internationalisering, digitalisering, sundheds- og velfærdsløsninger samt informations- og kommunikationsteknologi.

Erhverv Randers, Erhverv Skanderborg, Erhverv Silkeborg, Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd, Erhvervsrådet Herning og Ikast-Brande og Business Horsens vil i samarbejde med Faculty of Arts etablere et forløb for SMV i regionen, der giver dem adgang til nye markeder, højner deres innovation og styrker dem i forhold til digitalisering.