Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

AU tager første skridt i internationalt samarbejde om at styrke transferable skills

Som del af et strategisk partnerskab har Aarhus Universitet sammen med fem andre universiteter nu gennemført første fase af projektet InnovEd4TS, der sætter fokus på studerendes tilegnelse af transferable skills. Projektet er bl.a. med til at understøtte Aarhus Universitets eget arbejde med innovation af undervisning.

27.04.2020 | Mathilde Andersen

Foto: AU Kommunikation

Fem ud af syv partneruniversiteter i den europæiske universitetsalliance Circle U har det seneste halve år sammen med Universitetet i Lissabon arbejdet sammen om første fase af projektet Innovative Education For Transferable Skills (InnovEd4TS). Projektet er støttet af Erasmus+ og skal analysere og udvikle initiativer, der understøtter de studerendes tilegnelse af transferable skills - det vil sige de mere generiske og tværgående kompetencer, som en studerende tilegner sig gennem deres tid på universitetet.

“Det er blevet mere og mere klart for mig, at vi enten helt undlader at forholde os til transferable skills, fordi det synes vanskeligt at integrere dem i vores uddannelser, eller også har vi disse færdigheder som en skjult - men meget levende - del af uddannelserne, således at vi tænker dem som en vigtig del af de studerendes kompetencer men på vage og til tider uklare måder.”

Sådan fortæller Tina Bering Keiding, der er lektor på Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, og som deltager i projektets Advisory Board for Aarhus Universitet. I projektets første fase har projektgruppen identificeret 12 transferable skills, som danner grundlag for projektets videre arbejde.

Analytisk værktøj til at tilgå og vurdere transferable skills

De 12 udvalgte færdigheder skal være udgangspunktet for en fælles europæisk analytisk ramme, der kan understøtte undervisere i hele Europa i at udvikle og vurdere deres studerendes tilegnelse af transferable skills. Resultatet er indtil videre et værktøj, som beskriver tre niveauer for tilegnelse af hver af de 12 færdigheder. 

“Hver færdighed er beskrevet på tre niveauer: Basic, Intermediate og Advanced. Samlet ender vi med en "rubric" eller "matrix", der stilladserer både den studerendes udvikling af disse transferable skills som en integreret del af undervisningen og vurderingen af de studerendes præstation," forklarer Tina Bering Keiding.

De 12 udvalgte transferable skills er:

 • Interkulturel forståelse
 • Kreativitet
 • Kritisk tænkning
 • Digital literacy
 • Entreprenørskab
 • Globalt borgerskab
 • Information literacy
 • Tværfaglighed
 • Mundtlig kommunikation
 • Problemløsning
 • Samarbejde
 • Skriftlig kommunikation

Åbner op for internationale samarbejder på uddannelsesområdet

Muligheden for at skabe nye netværk og samarbejdsrelationer er en vigtig dimension i projektet InnovEd4TS både på et institutionelt niveau og for de mange pædagogiske teams, som til dagligt arbejder med at nytænke og kvalificere undervisningspraksis på universiteter på tværs af Europa. 

“Projekter som dette giver os mulighed for at opbygge et professionelt fællesskab, der kan sikre fortløbende udvikling af undervisning og underviserkompetencer gennem genuine didaktiske dialoger mellem kolleger på tværs af institutioner,” fortæller Tina Bering Keiding. 

Ifølge hende, vil nye samarbejdsrelationer også uden tvivl tillade mere kreative anvendelser af de analytiske værktøjer, som udvikles i projektet. 

“Ved at have et netværk - en kollektiv intelligens - bliver det muligt at forestille sig anvendelsesmuligheder, der ikke blev tænkt på i starten. Jo større netværket er, jo større er antallet af interessante, men uforudsigelige spin-offs.”

Opbakning til lokale initiativer om transferable skills

Næste skridt i projektet at afprøve det analytiske værktøj på konkrete pædagogiske initiativer. Efter planen skal et panel fra projektet rejse rundt for at analysere i alt ti initiativer på partneruniversiteterne. Til dette stiller Aarhus Universitet to initiativer til rådighed: Case competition på Arts og AU Summer University. 

Den aktuelle situation har sat planerne midlertidigt på pause, men så snart det er muligt at samles på tværs af lande og universiteter igen, genoptages planlægningen af besøgene.

Besøgene er tænkt som en virkelighedstest af det analytiske værktøj, som projektdeltagerne indtil videre har udviklet. Herefter vil man vurdere om der skal justeres i forhold til, om det er bredt forståeligt og anvendeligt. Desuden giver besøgene mulighed for at bakke op om det lokale arbejde med at sætte fokus på transferable skills, bl.a. gennem udviklende didaktiske samtaler med de undervisere, som er drivkraft for udviklingen af initiativer ude på institutionerne.

Læs mere: 

Fællesadministration, Uddannelse, Arts