Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Bevillinger fra Carlsbergfondet til IKS

Carlsbergfondet har tildelt forskere på Institut for Kultur og Samfund et Distinguished Associate Professor-stipendium og to post.doc-stipendier.

05.01.2018 | Ulrik Albert Vosgerau

Foto: Colourbox.com

Heather Swanson har modtaget et Distinguished Associate Professor-stipendium på kr. 3.785.000,- til projektet “Innovative Approaches to Ecological Globalization: Anthropology on the New Pangaea.” Distinguished Associate Professor-stipendier gives til talentfulde nyansatte lektorer til etablering af en selvstændig forskningsgruppe. Swansons gruppe vil fokusere på, hvordan praksis inden for handel, udvikling og forvaltning omdanner økologier ved at forbinde geografisk fjerne steder. Gennem dybtgående casestudier, der kombinerer antropologi, politisk økonomi og biovidenskab, vil projektet fokusere på effekten af den industrielle transportpraksis, der i stigende grad er med til at flytte og blande verdens flora og fauna. Projektet stiller spørgsmål såsom: Hvilke sociale og historiske faktorer bestemmer introduktionen af arter nye steder? Hvordan forstyrrer nye arter eksisterende sociale og naturlige forhold og skaber nye? Hvilke konflikter opstår der, når man skal lære at leve med nytilkomne dyr og planter? Det treårige projekt, der begynder 1. september 2018, vil omfatte to ph.d.-studerende og en post.doc.


Bjørn Rabjerg
har modtaget kr. 1.300.000,- til et post.doc.-projekt med titlen: ”Menneskets magt og afmagt. En udfoldelse af menneskesynet i K.E. Løgstrups publicerede og upublicerede forfatterskab”. Projektet retter sig imod (1) en udforskning af Løgstrups efterladte papirer (ca. s. 70.000 sider), der i 2017 blev gjort tilgængelige gennem et samarbejde mellem Rigsarkivet, Det Kgl. Bibliotek og Løgstrup Forskningscenteret ved AU på baggrund af en bevilling fra Carlsberg, og (2) imod at gøre Løgstrups kulturanalyse samt hans antropologi til en stemme i tidens kulturdebat. Konkret vil dette udmønte sig i engelske udgivelser af Løgstrups hovedværker, en monografi om Løgstrups menneskesyn samt udgivelser af et udvalg af de efterladte papirer.


Christian Thrue Djurslev
har fået kr. 1.097.000,- til en post.doc. med titlen: ”From Classical Culture to Christian Learning: Oriental Monarchs in the Latin West, 200-700.” Projektet undersøger overgangen fra antikkens klassiske dannelse til den nye kristne vidensæstetik i senantikken. Hypotesen om en innovativ udvikling underbygges gennem et studium af flere herskere fra den klassiske kulturarv, som blev optaget i den kristne litteratur. Forståelsen af monarkernes livshistorier byggede videre på samtidige kristne tekster, ikke antikkens mesterværker, og dette bruger Djurslev til at påvise, at de kristne etablerede nye referencerammer for deres kulturelle samhørighed i det tidlige Europa.


Endvidere har Mette Løvschal, Mads Kähler Holst og Rasmus Birch Iversen modtaget kr. 180.000,-fra Carlsbergfondet til udgivelse af en bogen ”Hær og efterkrigsritual i jernalderen – De dræbte krigere i offermosen i Alken Enge i Illerup Ådal” om de arkæologiske fund fra Alken Enge.

Bevillinger, Arts