Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Deltag i nyt projekt om interaktive laboratorier for naturfagene

Vær med til at udforske mulighederne ved interaktive laboratorier i naturfagene. I projektet InterLab skal lærerteams, teknologiproducenter, forskere og konsulenter i fællesskab afprøve og udvikle brugen af interaktive laboratorier i naturfagsundervisningen. Målet er mere motiverede elever i naturfagsundervisningen.

25.06.2020 | Emma Nørgaard Jacobsen

Laboratoriesimulationer i naturfagsundervisningen kan øge motivationen, højne læringsudbyttet og styrke elevernes interesse for naturfag. Det viser en undersøgelse foretaget i 2018 igangsat af Undervisningsministeriet. Dette forudsætter imidlertid, at laboratoriesimulationerne bruges på en måde, der bedst muligt understøtter fagenes mål og elevernes forskellige forudsætninger. 

“Udviklingsprojekt om interaktive laboratorier”, også kaldet InterLab er et projekt sat i gang under Den nationale naturvidensskabsstrategi fra 2018. I InterLab er målet at fremme, afprøve og udvikle gode brugsmåder og undervisningsforløb med inddragelse af interaktive laboratorier og simulationer. Det gøres i tæt samarbejde med 18 fagteams på skoler og uddannelser fordelt blandt grundskoler, erhvervsuddannelser  og gymnasier. 

Deltag i projektet med din skole og dit fagteam

Projektet har til formål at understøtte de dele af strategien, der handler om, at flere børn og unge skal interessere sig for naturvidenskab, og højne deres kompetencer inden for de naturvidenskabelige fag. 

Sammen med de lærerteams, som nu skal formes, vil InterLab undersøge, hvornår hvilke laboratoriesimulationer med fordel kan inddrages, og hvad dette kræver - både teknisk og didaktisk. Det sker med brug af mange forskellige redskaber og digitale medier - alt fra VR-briller til Excel-ark, men også de mange tilgængelige software-programmer kommer i spil. 

Nye mulighedsrum med simulationer

“Eleverne kan gennemføre eksperimenter, som måske ikke kan lade sig gøre lige med det samme, som man ikke har apparatur til, er for farlige, eller som er for tidskrævende. Simulationer kan også sætte fx tyngdekraften ud af spil, og eleverne kan gå på opdagelse og dermed få lov til at stille, undersøge og svare på egne spørgsmål. Muligheden for at formulere egne spørgsmål, udforske og svare på egne spørgsmål er væsentligt for elevers motivation i naaturfagsundervisningen,” fortæller Karen Louise Møller, der er faglig koordinator på projektet. 

Hun giver et eksempel på en simulation, der kan anvendes i et forløb om fotosyntese. Her kan eleverne eksperimentere med hvordan forskellige parametre påvirker fotosynteseraten, fx. lysintensitet, temperatur og carbondioxid-koncentration. Normalvis vil sådanne undersøgelser være forbundet med en del ventetid, men vha. simulationen kan undersøgelserne gennemføres inden for én og samme lektion.

“Simulationer er i bund og grund repræsentationer af virkeligheden, som eleverne kan interagere og eksperimentere med. Naturvidenskabsfolk arbejder rigtigt meget med simulationer - så dette er en måde at få berøring med den del af de naturvidenskabelige arbejdsmetoder,” fortæller Karen Louise Møller.

Hun peger på, at simulationerne udmærket kan kombineres med fysiske laboratorieøvelser, så eleverne også opnår færdigheder i at gennemføre naturvidenskabelige undersøgelser i rigtige, fysiske laboratorier, håndtere fejlkilder og måleusikkerheder, konkludere på mere “urene” analyseresultater end dem, som de opnår via simulationer og endelig får sanseindtryk, hvilket simulatorerne ikke kan levere.

Deltag i projektet som skole eller lærerteam

Med udgangspunkt i undersøgelsesbaseret didaktik kan skoler og lærerteams nu melde sig til projektet og derved få en unik mulighed for samtidig at udvikle deres naturfagdidaktiske kompetencer, opnå indgående kendskab til simulationernes muligheder og begrænsninger og være med til at påvirke det fremtidige udbud af prototyper på interaktive laboratorier. 

Projektet starter i efteråret 2020, og uddannelsesinstitutioner kan nu ansøge om at indgå som én af:

  • 8 grundskoler (herunder 1-2 frie grundskoler)

  • 5 gymnasiale uddannelser

  • 5 erhvervsuddannelser

På hver deltagende skole vil det naturvidenskabelige fagteam blive præsenteret for forskellige simulationer og undersøgelsesbaserede didaktiske tilgange, hvorefter projektet forløber som et stilladseret udviklingsforløb med blended learning, hvor lærere og fagteams lokalt udvikler og afprøver simulationer og får feedback fra eksperter og forskere, der foregår både online og fysisk.

Projektet løber fra august 2020 og frem til udgangen af 2021. Bag projektet står Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier (CUDiM) og DPU ved Aarhus Universitet, Virtual Learning Lab og Institut for Naturfagenes Didaktik (IND) ved Københavns Universitet samt Epinion - Education & Science. 

Fristen for at ansøge om deltagelse i projektet er d. 2. august, og skoler og fagteams vil få svar på ansøgningen 7. september. Projektet sættes igang med et online kick-off seminar den 17. september kl. 9.00-12.00, hvor det forventes at alle fagteams kan deltage. På projektets hjemmeside findes yderligere information om projektet og link til ansøgningsblanketten. 

Læs mere her:

Natur og teknologi
Tags: Gymnasium, Ungdomsuddannelse, Naturfag, Interaktiv, Laboratorie