Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Guide: Sådan bruger du studenterproduktioner i din undervisning

Engagér og aktivér dine studerende i undervisningen ved at lade dem producere konkret materiale. Vi har samlet fire forslag til, hvordan du kan bruge studenterproduktioner i form af tekst, lyd og video som aktiviteter før og efter undervisningen.

16.04.2020 | Emma Nørgaard Jacobsen

Uden ugentlige fysiske møder kan det være svært for dig som underviser at følge med i de studerendes studieindsats. Får de fx læst det, du lægger ud på Blackboard? Arbejder de stadig i deres studiegrupper? Ved at lade dine studerende producere materiale, kan du både få en fornemmelse af, hvor de er rent fagligt og samtidig sørge for at aktivere dem med det faglige indhold. De studerende kan også have stor gavn af at træne kompetencer, der ikke altid trænes i den almindelige undervisningssituation - fx mundtlig argumentation, kreativitet og kropssprog.

Som underviser har du sikkert erfaring med studenterproduktioner i form af tekst, som de studerende skal aflevere - det kan være alt lige fra en refleksionsøvelse til en større opgave. En fordel ved denne form for studenterproduktioner er, at de studerende får et let suppelement til litteraturlæsningen, og samtidig kan det skabe en skriftlig dialog mellem underviser og studerende fx gennem feedback.

Men studenterproduktion kan være mange andre ting. Og for mange studerende kan produktion generelt være en god måde at huske relevant fagligt stof på, fordi de får lov at gennemarbejde og bruge et emne, en teori eller et begreb mere konkret. Vi kommer her med fire bud på studenterproduktioner, som du kan bruge som en del af din undervisning.

Lydproduktion

Tildel dine studerende et fagligt emne eller fokus, som de skal lave en lydproduktion omkring. Det kan være enten individuelt eller i grupper og kan fx være i forbindelse med litteraturlæsning eller din gennemgang af en central teori. Måske har du udarbejdet nogle spørgsmål på forhånd, som de studerende skal besvare i lydfilen, men du kan også lade dem tale frit inden for det givne emne.

Aktiviteten kan være særligt relevant i de sproglige fag, fordi de studerende får øvet deres tale- og formidlingsevner. Samtidig får de mulighed for at reflektere over deres egen sproglige praksis ved selv at gennemlytte lydoptagelsen efterfølgende. 

Lydproduktioner er generelt en god måde at få en fornemmelse af, om de studerende har opnået nok forståelse i deres læsning til, at de kan tale frit om emnet. Du kan som underviser vælge at besvare dine studerendes lydfiler med feedback gennem din egen lydfil og på den måde skabe en form for dialog.

Læs et praksiseksempel med lydproduktion

Læs om, hvordan du giver feedback gennem en lydfil 

Videoproduktion

Ligesom med lydproduktion, kan videoproduktion foregå med udgangspunkt i fagets litteratur eller teorier, som de studerende skal fremlægge. Her ligger fokus dog særligt på den visuelle formidling samt de studerendes mimik og gestik udover den mundtlige formidling, der naturligvis stadig er væsentlig.

Med videoproduktion kan du bede de studerende om at præsentere konkrete faglige begreber, og det kan være relevant, at de illustrerer dem ved fx at tegne eller bruge forskellige rekvisitter. Hvis du underviser inden for et fag, hvor det er relevant, kan du også lade dine studerende lege med videokomposition og efterfølgende klipning.

Fordelen ved videoproduktion er, at det lægger op til kreativ udfoldelse, og at de studerende formentlig vil finde opgaven interessant og udfordrende. Ligesom i lydproduktionen giver det derudover dig som underviser en fornemmelse af de studerendes forståelse af det materiale, de har tilegnet sig.

Læs om studenterproducerede videoer

Læs et praksiseksempel med videoproduktion

Screencast

En tredje form for studenterproduktion kan være en såkaldt screencast. En screencast er en skærmoptagelse, der foregår gennem et program på computeren. Den kan bl.a. bruges til at optage et PowerPoint-show, mens der speakes henover det, og derfor kan en screencast fx være et godt alternativ til det klassiske studenteroplæg. 

Screencast kan også bruges til at lade de studerende tegne og fortælle i fx Paint (Windows) eller Paintbrush (Mac) om konkrete faglige begreber. Videoerne kan sidenhen deles med resten af holdet, og således har man en mængde korte, faglige videoer, som kan ses eller genses.

Til screencast anbefales det gratis og brugervenlige program Screencast-O-Matic, men ellers kan man på Windows optage sit slideshow direkte i PowerPoint eller bruge det indbyggede program QuickTime Player på Mac.

Se en vejledning til Screencast-O-Matic

Se en guide til, hvordan du optager et slideshow 

Opret en blog

Der er forskellige måder du kan bruge blog-formatet på i din undervisning. Du kan enten selv oprette en blog, som er specifik for dit hold eller et givent emne, eller du kan bede dine studerende om at oprette deres egen blog. 

Ved at oprette en fælles blog for holdet på fx Blackboard kan du skabe et åbent forum, hvor dine studerende kan uploade gruppearbejde i forskellige formater, skriftligt materiale eller videoer. Her kan de løbende få feedback fra både dig og de andre studerende, så der opstår en form for dialog. Den fælles blog giver alle på holdet mulighed for at læse med,  få inspiration eller måske få svar på nogle af de spørgsmål, de selv sidder med. 

Du kan også lade dine studerende udarbejde deres egen blog gennem fx den gratis blogging-platform Wordpress. Det kan være et stort arbejde at lave sin egen blog, så gør det gerne til en gruppeaktivitet, der kan løbe over et helt semester.

Opgaven kan eksempelvis være, at alle studiegrupper i starten af semestret tildeles et emne eller tema, som de skal opdatere deres blog indenfor én gang om ugen. Gennem forløbet kan du stille dem forskellige opgaver til bloggen: fx at de skal udarbejde en kort video eller besvare et sæt spørgsmål. På den måde har dit hold i slutningen af semestret en række blogs om relevante emner, som de fx kan besøge i forbindelse med eksamensforberedelse. 

Læs om blogs i undervisningen her og her

Stil krav til opgaven - ikke til teknikken

Fælles for de fire former for studenterproduktioner er det, at det er en god idé ikke at stille krav til de studerendes tekniske formåen og kunnen. Som udgangspunkt skal du lade dine studerende bruge de tekniske redskaber, de har lyst til, så længe man kan se og/eller høre, hvad der bliver sagt. Fokusér hellere på at stille krav til opgaven, så den lægger op til kreativ udfoldelse og variation inden for en fastlagt ramme.  

Endeligt er studenterproduktioner ofte tidskrævende opgaver, som de fleste studerende gør sig umage med. Derfor kan du med fordel sætte god tid af til feedback og gerne via det samme medie, som dine studerende har produceret i.

Læs mere her:

Arts, Uddannelse, Medarbejdere
Tags: Uddannelse, Undervisning, Studenterproduktioner