Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Hils på Humanister i Erhvervslivet

Mandag den 17. juni bød Humanister i Erhvervslivet velkommen til arrangementet ”Humanistisk handlemod – Slip virkelysten løs på Arts!”. Her stod David Budtz Pedersen, professor og forskningschef ved Humanomics Research Centre, Aalborg Universitet, Xenia Duffy Obel, Sustainable Business Advisor, Lone Stubdrup, Product Development Manager hos Guldmann, Arne Vesterdal, direktør for INCUBA og Niels Overgaard Lehmann, Prodekan for uddannelse, klar og kom med deres syn på humaniora og humanisternes fremtid.

04.07.2019 | Charlotte Møller Nygaard

Humanister i Erhvervslivet var også inviteret med da Arts Karriere afholdte CompanyDating. Næstforkvinde Trine Evereth Hansen står yderst til højre. Foto: Humanister i Erhvervslivet

 

David Budtz Pedersen startede aftenen med at fortælle om, hvordan jobmarkedet bevæger sig fra at have et fokus på de tekniske kundskaber til at efterspørge de mere bløde, humanistiske evner og menneskelige kompetencer. Niels Overgaard Lehmann fortalte om vigtigheden af at kunne oversætte sine humanistiske og generelle akademiske kompetencer, imens Arne Vesterdal talte for, at humanisterne skal komme mere ydmygt ind i erhvervslivet. Lone Stubdrup lagde vægt på, hvordan humanister kan bidrage til en bedre proces for produktudvikling og Xenia Duffy Obel holdt den humanistiske fane højt og opfordrede alle humanister til at tale sig ind i FN’s Verdensmål, som kalder på humanistiske kompetencer og lederskab. Læs mere om de fem oplægsholdere og se en stemningsvideo fra arrangementet her.

Initiativ for humanister

Humanister i Erhvervslivet er en studenterdreven forening der arbejder for at få humaniorastuderende tættere på erhvervslivet. Næstforkvinde, Trine Evereth Hansen, har svaret på en række spørgsmål om organisationen.

Hvorfor dannede I Humanister i Erhvervslivet?

”Humanister i Erhvervslivet er startet som et initiativ af humanistiske studerende til humanistiske studerende - og det er vi stadig. Foreningen udspringer af projektet Den Gyldne Tropehjelm. Den Gyldne Tropehjelm blev startet af daværende antropologistuderende Sophie Mirpourian i 2014, som et tilbud til antropologistuderende om at lave et kort feltarbejde i en virksomhed eller organisation uafhængigt af deres universitetsuddannelse. Det blev hurtigt klart, at det ikke kun var antropologistuderende, der manglede at opleve en forbindelse til erhvervslivet og dermed var fundamentet for Humanister i Erhvervslivet skabt. Projektforløbet Den Gyldne Tropehjelm blev til Smag på Erhvervslivet, og feltarbejdet blev erstattet af projektarbejde med virksomheders aktuelle problemstillinger. I dag favner vi alle studerende på det humanistiske fakultet, Arts, på Aarhus Universitet. Smag på Erhvervslivet er fortsat vores største projekt og forløbet har med stor succes været gennemført i 2015, 2016, 2018 og 2019 (igangværende). Smag på Erhvervslivet er i dag krydret med workshops faciliteret af eksterne samarbejdspartnere. Humanister i Erhvervslivet er stadig en studenterdreven forening, og vi arbejder uafhængigt af både universitetet og erhvervslivet - på den måde kan vi arbejde både i studerendes og virksomheders interesse. Vi betragter dog stadig os selv som værende forankret på Arts, og vi har i dag en stor kontaktflade til de studerende og samarbejder bl.a. med Aarhus Universitet, Arts Karriere, dekanatet på Arts, studievejledningerne, fagforeninger, private virksomheder, offentlige virksomheder, andre frivillige foreninger og startups”.

”Vores mission er at bygge bro mellem humanister og erhvervslivet. Vi vil facilitere projektsamarbejder og workshops, hvor tværfaglighed og udvikling er i højsædet. Det skal vække interesse for humanistiske kompetencer og afmystificere dem for erhvervslivet såvel som humaniorastuderende selv. Derudover har vi en vision om at nedbryde barrierer og skabe gensidig nysgerrighed mellem humanister og erhvervslivet, så de søger mod, udfordrer og udvikler hinanden”.

I tager afsæt i de studerendes ønsker, behov og idéer – hvilken dialog har I med de studerende?

”Vores bestyrelse består af studerende fra de tre institutter på Arts, og vi føler derfor, at vi har en finger på pulsen, når det kommer til ønsker fra studerende. Dette tillader os at tage udgangspunkt i vores egne ønsker som studerende ud fra devisen, at hvis det er noget, vi som studerende har et behov for, må det også være noget vores medstuderende kan bruge. Og så forsøger vi også i det omfang, det er muligt at tale med de studerende direkte for at behovsafdække, fx når vi møder dem til vores workshops og ifm. evaluering af vores arrangementer”.

”Gennemgående for alt hvad vi laver er, at de studerende skal have hands-on erfaring med forskellige aspekter af erhvervslivet, da der helt fra foreningens start har været en oplevelse af, at humanistiske studerende mangler en direkte kobling fra deres uddannelse til erhvervslivet. Vi mener, at det er meget værdifuldt at kunne få lov til at slippe sin faglighed løs i eksperimenterende rum (som vores workshops) undervejs i sit studie, så man kan inddrage erfaringer herfra i sin læringsproces på universitetet, få ny inspiration til at udvikle sin faglighed og opnå en større følelse af meningsfuldhed med sin uddannelse.”

Hvordan rekrutterer I virksomheder til jeres forløb og arrangementer?

”Det varierer meget, hvordan samarbejde med virksomheder opstår. Når vi rekrutterer til Smag på Erhvervslivet, tager vi ofte kontakt til virksomhederne og er meget opsøgende i vores rekrutteringsarbejde. Hvis vi selv er kommet på en idé eller et koncept til et arrangement og mangler en oplægsholder, har vi også en opsøgende tilgang. Andre gange bliver vi kontaktet af virksomheder eller samarbejdspartnere, som ønsker at lave en workshop eller andet i HIE-regi. Line Pihl som faciliterede workshoppen ”Fængende videoproduktion for humanister”, havde fx selv taget kontakt til os”. 

Hvilke udfordringer har I i forhold til kontakten til erhvervslivet?

”Vores største udfordring i rekruttering af virksomheder til Smag på Erhvervslivet er, at vores mails bliver overset. Vi er simpelthen for nemme at ignorere! Til forårets forløb forsøgte vi os derfor med i højere grad at ringe til virksomheder, og det gav gode resultater. Vi er dog overordnet set meget afhængige af vores netværk og virksomheder, vi allerede kender eller har et samarbejde med, så derfor har vi her i foråret gjort en ekstra indsats for at pleje og udvide vores netværk, så vi har et bedre udgangspunkt for at kunne rekruttere virksomheder til 2020-udgaven af forløbet”. 

Hvordan kan Arts hjælpe jer i arbejdet med at få de studerende tættere på erhvervslivet?

”Vi forestiller os, at et tættere samarbejde med universitetet kan give os mere pondus, når vi henvender os til og generelt samarbejder med eksterne parter. Det er dog vigtigt for os at forblive uafhængige, da vi mener, at det netop er der vores styrke som initiativ og tilbud ligger - og fordi det giver os en høj grad af frihed”. 

”Vi synes også, at det kunne være interessant at sparre med universitetet om, hvad humanisters udfordringer i samfundet er, og hvordan vi som forening i fællesskab med studerende og virksomheder kan være med til at løse dem. Og samtidig også sætte fokus på, hvad humanister er dygtige til og kan bidrage med på arbejdsmarkedet og i samfundet. Vi vil selvfølgelig også gerne dele vores erfaringer med at etablere samarbejde og kontaktflader mellem studerende og erhvervsliv”. 


Fakta

Klik her hvis du vil hjælpe Humanister i Erhvervslivet i deres arbejde for at få humaniorastuderende tættere på erhvervslivet eller læse mere om foreningen og deres arrangementer.

Studerende, Seminar, Alumner, Erhverv, Medarbejdere