Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Webinar: Nye kompetencer i gymnasiet

Med reformen trådte fire brede faglige kompetencer helt ind i klasseværelset på alle ungdomsuddannelser; de innovative, digitale, globale og karrierekompetencer. I lovteksten fremgår det, at undervisningen skal tilrettelægges, så eleverne møder den læring, der kan føre til disse kompetencer i både enkeltfaglige og flerfaglige forløb. Men hvad dækker begreberne over, og hvordan kan de ’oversættes’ til praksis? Det svarer eksperter på i nyt webinar.

09.10.2020 | Emma Nørgaard Jacobsen

Fra følgeforskningen på gymnasiereformen (foretaget af EVA, 2020) ved vi, at udviklingen af elevernes brede faglige kompetencer er det område af reformen, som lærerne føler sig mindst klædt på til at arbejde med og omsætte i deres undervisningspraksis. Særligt de globale og innovative kompetencer samt karrierekompetencer har været svære at integrere i praksis. Samtidig fremgår det ligeledes af følgeforskningen, at mange lærere finder det udfordrende at udvikle elevernes digitale kompetencer.

Til dette webinar afholdt af flere af bogens medforfattere, vil de fire kompetencer blive præsenterede og diskuteret med udgangspunkt i praksis. Udgangspunktet for webinaret er bogen ’Nye kompetencer i gymnasiet’. I bogen lægges op til debat og diskussion af eventuelle udfordringer for implementering af kompetencerne i praksis samtidig med, at hver kompetence gives teoretisk tyngde og praktisk forankring.

På dette webinar gives der en lynintroduktion til de fire kompetencer. Hver kompetence gennemgås af forskere med stor viden inden for feltet. Fokus lægges primært på den praktiske forankring. Webinaret er gratis og henvender sig til både lærere og ledere på landets ungdomsuddannelser samt kandidater på teoretisk pædagogikum.

Program

12.00-12.10: Velkomst og udgangspunktet for bogen

12.10-12.40: Syv minutters nedslag i hver kompetence

Innovative kompetencer – i og på spil, v. Helle Meibom Færgemann og Sarah Robinson 

Digitale kompetencer. Samspil mellem kernefaglighed og digital faglighed, v. Christian Dalsgaard, Mette Alma Kjærsholm Boie og Francesco Caviglia

Globale kompetencer i en global verden, v. Alex Young og Francesco Caviglia

Karriereperspektivet i undervisningen – at blive til noget og til noget, v. Laura Cordes Felby

12.40-12.55: Diskussion – mere om de enkelte komeptencer

12.55-13.00: Tak for i dag!

På dagen vil der blive givet 60 kroners rabat på bogen.

Læs mere:

Tilmeld dig: 

Bogomtaler, Uddannelse, Uddannelsespolitik , Udgivelse
Tags: Webinar, bog, gymnaisum, undervisning, kompetencer